Najnovšie články


NOVINKA Kurzy tvorby vzdelávacích plánov

Občianske združenie Ateliér W  pozýva rodičov i učiteľov na Kurzy tvorby vzdelávacích plánov.  Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch júl-august počas troch víkendov. Prvý víkend 28.7. – 29.7. 2018 je určený pedagógom materských škôl. Ďalšie dva kurzy- pre učiteľov základných škôl Čítať ďalej …

Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 24 Individuálne vzdelávanie (1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. (2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje Čítať ďalej …