Dieťa, rodič, učiteľ a šlabikárová knižka

Dieťa –  rodič – učiteľ.  Spoločným menovateľom dobrých vzťahov je vzájomná podpora, dôvera, spolupráca, rešpekt a úcta. Radostná a bezpečná atmosféra vzájomnej interakcie.

Šlabikárová knižka A ako AMÁLKA   R ako ROZPRÁVKA  je napísaná tak, aby ju každý z menovanej trojice mohol čo najlepšie využiť pre seba v spoločný prospech a vzájomné zbližovanie sa.

Pripravujeme besedy, vzdelávania, workshopy, ako využiť potenciál, čo knižka ponúka a ako ho ďalej rozvíjať.

Termíny aktivít priebežne zverejníme.

Pridaj komentár