Čo je Vzdelávanie, ktoré baví?

Cieľom Vzdelávania, ktoré baví je poskytnúť zázemie a podporu učiteľom i rodičom a tým meniť prístup ku vzdelávaniu, ku školstvu. Sme presvedčení, že každý z nás, aj keď len malou troškou, môže prispieť k dobru jednotlivca i spoločnosti.
Vzdelávanie, ktoré baví predstavuje to, čo deti najviac potrebujú. Bezpečné učenie. Potrebujú ho rodičia i učitelia. Možno to nevedia takto pomenovať, ale keď bezpečné učenie zažijú, vedia, že to je to, čo chcú. Pre seba i pre deti. 
.
Mnohí rodičia riešia cez deti svoje staré školské strachy i nové krivdy. Hľadajú rôzne alternatívy. Hľadajú bezpečné učenie. Mnohí učitelia by im ho radi poskytli. Priateľsky a rešpektujúco. Potrebujú spolupatričnosť a podporu.  
Vzdelávanie, ktoré baví je prirodzený vzdelávací proces spájajúci uvedomelých, charakterných ľudí. Jeho základom sú životné zručnosti: dôvera, spolupráca, úcta, empatia, láskavosť, radosť, tvorivosť a zmysluplnosť. Vysoká profesionalita, kritické myslenie, odvaha a sloboda. 
Vzdelávanie, ktoré baví je zdieľanie spoločenskej zodpovednosti a radosti zo života.

Pridaj komentár