Čo je Vzdelávanie, ktoré baví?

Cieľom Vzdelávania, ktoré baví je poskytnúť zázemie a podporu učiteľom i rodičom a tým meniť prístup ku vzdelávaniu, ku školstvu. Sme presvedčení, že každý z nás, aj keď len malou troškou, môže prispieť k dobru jednotlivca i spoločnosti.
Vzdelávanie, ktoré baví predstavuje to, čo deti najviac potrebujú. Bezpečné učenie. Potrebujú ho rodičia i učitelia. Možno to nevedia takto pomenovať, ale keď bezpečné učenie zažijú, vedia, že to je to, čo chcú. Pre seba i pre deti. 
.
Mnohí rodičia riešia cez deti svoje staré školské strachy i nové krivdy. Hľadajú rôzne alternatívy. Hľadajú bezpečné učenie. Mnohí učitelia by im ho radi poskytli. Priateľsky a rešpektujúco. Potrebujú spolupatričnosť a podporu.  
Vzdelávanie, ktoré baví je prirodzený vzdelávací proces spájajúci uvedomelých, charakterných ľudí. Jeho základom sú životné zručnosti: dôvera, spolupráca, úcta, empatia, láskavosť, radosť, tvorivosť a zmysluplnosť. Vysoká profesionalita, kritické myslenie, odvaha a sloboda. 
Vzdelávanie, ktoré baví je zdieľanie spoločenskej zodpovednosti a radosti zo života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
  • A ako AMÁLKA P ako PESNIČKA ”Milí rodičia, milé deti, čítajte. Čítajte spolu, čítajte sami, aby ste si jedného dňa nevy – čítali, že ste sa čítaním pripravili o radosť. Lebo, milí rodičia a milé deti, čítanie je naozaj radosť, ba -  dovolím si tvrdiť - ...Čítať ďalej...
  • Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pri rozhodovaní o základnom vzdelávaní svojho dieťaťa je dobré mať informácie aj o inom, ako o tradičnom plnení školskej dochádzky. Pre uľahčenie vyhľadania legislatívy uverejňujeme štyri paragrafy zo školského  zákona, týkajúce sa osobitného plnenia školskej dochádzky v plnom znení.  Patrí ...Čítať ďalej...
  • Domáce vzdelávanie – postup v praxi V tomto článku sa môžete dočítať informácie o individuálnom, takzvanom domácom vzdelávaní detí prvého stupňa základnej školy, ktoré zabezpečujú rodičia podľa  § 23 písmeno b) a  následne § 24 odsek 2 písmeno b)  školského zákona. Domáce vzdelávanie je v časoch pandémie ...Čítať ďalej...
  • Manuál komunitnej školy I.Na začiatku je vždy myšlienka, silné presvedčenie o potrebe zmeny alebo nového začiatku. Keď máte viac istoty, ako pochybností, že do toho, chcete ozaj ísť, začnite od seba. Sformulujte si svoje predstavy a požiadavky, ktoré má vášmu dieťaťu i vám  ...Čítať ďalej...
  • Nediktujme prvákom diktáty Učiť deti v prvej triede písané písmo? Niet zmysluplného argumentu za, pokiaľ  nie sú zručné v čítaní s porozumením, komunikácií, samostatnom rozprávaní a vyjadrovaní sa. Požiadavka písať v prvej triede len tlačeným písmom je zložitá cesta tradičným slovenským školstvom. Nepísať s ...Čítať ďalej...
Najnovšie články: