Čo je Vzdelávanie, ktoré baví?

Cieľom Vzdelávania, ktoré baví je poskytnúť zázemie a podporu učiteľom i rodičom a tým meniť prístup ku vzdelávaniu, ku školstvu. Sme presvedčení, že každý z nás, aj keď len malou troškou, môže prispieť k dobru jednotlivca i spoločnosti.
Vzdelávanie, ktoré baví predstavuje to, čo deti najviac potrebujú. Bezpečné učenie. Potrebujú ho rodičia i učitelia. Možno to nevedia takto pomenovať, ale keď bezpečné učenie zažijú, vedia, že to je to, čo chcú. Pre seba i pre deti. 
.
Mnohí rodičia riešia cez deti svoje staré školské strachy i nové krivdy. Hľadajú rôzne alternatívy. Hľadajú bezpečné učenie. Mnohí učitelia by im ho radi poskytli. Priateľsky a rešpektujúco. Potrebujú spolupatričnosť a podporu.  
Vzdelávanie, ktoré baví je prirodzený vzdelávací proces spájajúci uvedomelých, charakterných ľudí. Jeho základom sú životné zručnosti: dôvera, spolupráca, úcta, empatia, láskavosť, radosť, tvorivosť a zmysluplnosť. Vysoká profesionalita, kritické myslenie, odvaha a sloboda. 
Vzdelávanie, ktoré baví je zdieľanie spoločenskej zodpovednosti a radosti zo života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …