Čo môžeme robiť doma, aby čítanie nebolo trápenie

Deťom so špecifickým poruchami učenia je potrebné venovať od prvej triedy primeranú pozornosť.  Všímať si ich, nezanedbať odbornú diagnostiku.  Čím skôr majú v škole vytvorené podmienky pre sebarealizáciu, tým účinnejšie sa im dá pomôcť. Porozumieť  vývinovým špecifikám porúch učenia je dôležité i v domácom prostredí. Rodina je najdôležitejší pilier podpory.

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako môžete doma pomôcť deťom pri ťažkostiach s čítaním. Predstavím vám i ukážku zo šlabikárovej knižky  A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA.  Je o tom, ako môže spoločné čítanie detí  a rodičov baviť.

Zásady a pravidlá

 • Nehovorte s deťmi a pred deťmi o poruche. Mohli by ste v nich vyvolať dojem, že sú „poruchové“. Nie sú. Majú len odlišné nároky na podmienky osvojovania si čitateľských zručností, ako všeobecne očakávame. Potrebujú veľa pochopenia, lásky a trpezlivosti.
 • Neporovnávajte deti navzájom. Pre rodičov je náročné akceptovať fakt, že kým iné deti už plynulo čítajú, to ich sa v texte stráca, nerozumie čo číta, lúska slová. Sú z toho frustrovaní. Vtedy je dobré zmeniť uhol pohľadu. Sústrediť sa na to, čo dieťaťu ide, v čom je dobré, v čom vyniká. Každé je v niečom talentované. Možno práve to vaše má vzácny dar šíriť okolo seba dobrú náladu.
 • Vyhraďte si na čítanie dostatok času. Nepodceňujte fakt, že má dieťa zníženú schopnosť čítať. Nepridávajte mu ťažkosti tým, že ho budete v čítaní súriť. Čím budete pokojnejší, tým sa vám bude s dieťaťom lepšie spolupracovať.
 • Nenapomínajte dieťa pri čítaní sústavne za chyby, radšej mu citlivo a hravo pomôžte. „Myslíš, že je tam napísané Priletela strana? Ja tam vidím napísané vrana. Ale môžem sa mýliť. Aj strana môže lietať. Čo myslíš, kedy? Čítajme ďalej, zistíme, či je to o vrane alebo o strane.“
 • Dodržiavajte pri hre pravidlá primeranosti, spolupráce, rešpektu a dôvery. Buďte dieťaťu partnerom. Nastavte hru tak, aby malo šancu vyhrať. Nepreťažte ho ani nepodceňte. Doprajte mu zažiť úspech z toho, čo dosiahlo. Posilňujete jeho sebadôveru.

   Tipy na trénovanie zručností a schopností

 • Precvičujte tvorivosť a sluchovú analýzu. Vymýšľajte veciam nové pomenovania. Hláskujte ich. Spievajte si. V známych pesničkách meňte slová. Zvoľte si jedno slovo, alebo hlásku na konci, či na začiatku slova, alebo len v slove. Keď ju počujete, tlesknite.
 • Trénujte orientáciu v čase a priestore. Hrajte sa na turistov. Cestujte po byte a hovorte, čo vidíte vľavo a čo vpravo. Hrajte sa, že žijete v rôznych časových pásmach, určujte, čo kedy robíte.
 • Striedajte čítanie s pohybom. Trénujte hrubú motoriku. Balansujte, skáčte na jednej nohe, udržiavajte rovnováhu. Hádžte si malú penovú loptičku. Triafajte ňou do terča. Cvičte kineziologické cviky. Tancujte. Vytlieskavajte rytmus.
 • Trénujte pamäť a pozornosť. Napíšte spoločne na lístok, čo máte kúpiť v obchode. Skúste si v obchode spomenúť aj bez lístka. Na záver nákup porovnajte so zoznamom na lístku. Pozrite sa z okna. O nejaký čas opäť. Čo sa zmenilo? Hrajte sa na detektívov. 
 • Rozvíjajte zrakové vnímanie. Vyrobte si kartičky s písmenami a nalepte ich na predmety po celom byte. Krátke vety, slová. Hrajte sa hru s obrázkami na asociácie. Vyraďujte alebo zaraďujte predmety do radu, podľa určitých vonkajších znakov.
 • Zapojte aj ostatné zmysly. Urobte si voňavé písmená, zvukové. Ohmatajte vec v tmavom vrecúšku a skôr, ako ju vytiahnete, hádajte, čo to môže byť. Ukážte vopred, ktoré predmety do vrecúška schováte. Vyberajte z vrecúška písmená z rôznych materiálov.
 • Zapojte do učenia domácich miláčikov. Ak má dieťa vzťah k zvieratám, čítať mačke alebo psovi je uvoľňujúce. Vyplavujú sa pozitívne emócie, odbúrava sa strach zo zlyhania. Dieťa si viac verí a to mu v každom prípade prospieva.
 • Spájajte učenie so životom. Pomôžete tým deťom lepšie pochopiť význam prečítaného. Inšpiráciu nájdete i v šlabikárovej knižke.

Ukážka z knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA

 

 

Možnosti, ako pracovať s obrázkom
a textom

Kde sa skryl jastrab? Kto sa schoval za ježka? Čo povedala Amálka, keď objavila jeleňa? A keď objavila jastraba? Nájdi v texte, na obrázku jarabicu, jazveca, …. Poznávajme stromy podľa listov. Všímaj si rozdiely medzi listami. Priraď správne listy ku stromom. Vymysli si svoj vlastný jesenný príbeh.
Kde rastie jabloň, jarabina, jedlička, jelša? Ktorý plod má jadierka? Kde žije jarabica, ježko, jeleň, jašterica, jazvec? Čo sa skrýva pod listom? Čo je za stromom? Na konári, na pni?
Napodobňujme pohyby zvierat.
Vylisujme si jesenné listy, robme odtlačky, krájajme jabĺčko, upečme si jablčník, zasaďme jabloň.

Bližší popis knižky

Knižka A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA  je vhodná na prvé spoločné čítanie. Skladá sa z dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častí. Šlabikárovej a rozprávkovej.

ROZPRÁVKOVÁ ČASŤ

Rozprávkovú časť číta rodič. Dieťa sa učí zrakovo orientovať v texte. Vyhľadáva farebne vyznačené písmená, slabiky, slová. Sluchovo analyzuje rýmy. Porozumieť príbehu pomáhajú farebné, detailne vypracované ilustrácie. Šlabikárová časť má jednoduchšie obrázky a krátke texty písané len veľkými tlačenými písmenami. Je určená na prvé samostatné čítanie. Celá knižka je prehľadne a systematicky spracovaná. Obsahuje množstvo slovnej zásoby na precvičovanie jednotlivých písmen. Je písaná detsky zrozumiteľným spôsobom, plná láskavého humoru a fantázie. Ponúka deťom i rodičom spraviť z čítania tvorivý proces.

Na záver

Čím viac úsilia musia deti pri čítaní vynaložiť, tým dôležitejšie je, z akých knižiek sa učia čítať. Základným pravidlom je, aby dieťa bavilo, čo číta a aby na to nebolo samé.

Problémy s čítaním presahujú školskú triedu. Môžu sa nepriamo a nemilo dotknúť bežných situácií v živote. Preto je dôležité, aby malo dieťa dostatok sebaúcty. Pomôže mu to byť so sebou vyrovnané, spokojné a šťastné. Čo viac si môžeme priať?

Zdroj : Knižku A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA si môžete pozrieť a kúpiť tu: www.obchod.najvzdelavanie.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …