Zmeňme prístup k vyučovaniu

Vyučovanie od čias Márie Terézie prešlo mnohými zmenami. Žiaľ ani používanie moderných digitálnych učebných pomôcok nepomohlo odstrániť zo škôl nezmyselné kurikulum a memorovanie. Neumožnilo formovanie a podporovanie kritického úsudku a vlastného názoru študentov. Ani nemohlo. Zmenu prístupu k vyučovaniu treba Čítať ďalej …