Čo môžeme robiť doma, aby čítanie nebolo trápenie

Deťom so špecifickým poruchami učenia je potrebné venovať od prvej triedy primeranú pozornosť.  Všímať si ich, nezanedbať odbornú diagnostiku.  Čím skôr majú v škole vytvorené podmienky pre sebarealizáciu, tým účinnejšie sa im dá pomôcť. Porozumieť  vývinovým špecifikám porúch učenia je Čítať ďalej …

Dieťa, rodič, učiteľ a šlabikárová knižka

Dieťa –  rodič – učiteľ.  Spoločným menovateľom dobrých vzťahov je vzájomná podpora, dôvera, spolupráca, rešpekt a úcta. Radostná a bezpečná atmosféra vzájomnej interakcie. Šlabikárová knižka A ako AMÁLKA   R ako ROZPRÁVKA  je napísaná tak, aby ju každý z menovanej trojice Čítať ďalej …