Nediktujme prvákom diktáty

Učiť deti v prvej triede písané písmo? Niet zmysluplného argumentu za, pokiaľ  nie sú zručné v čítaní s porozumením, komunikácií, samostatnom rozprávaní a vyjadrovaní sa. Požiadavka písať v prvej triede len tlačeným písmom je zložitá cesta tradičným slovenským školstvom. Nepísať Čítať ďalej …

Debatujme s deťmi v škole

Je ťažké učiť v škole deti morálnym hodnotám, úcte, čestnosti, keď obraz spoločnosti ponúka častokrát vzory celkom odlišné. Správy o spravovaní štátu, o veciach verejných v nás vyvolávajú pochybnosti, či vôbec má zmysel o niečo sa usilovať. Veriť, že spoločnosť Čítať ďalej …