KOMPETENCIE

Učiť pre budúcnosť nás baví

Lebo iba vzdelávanie pre budúcnosť dáva zmysel nášmu snaženiu. Nevieme, na akú budúcnosť máme deti pripravovať, ale vieme, aké zručnosti im chceme do života odovzdať. Dali sme ich do knižky aj do pesničiek, dávame ich do toho, čo robíme, žijeme nimi.