O nás

Náš tím tvoria ľudia, ktorí sa radi učia. Navzájom od seba, od iných, z kníh, z prírody, ... z príbehov všedných i sviatočných dní. Celoživotné vzdelávania považujeme za súčasť bytia. K radosti z objavovania a poznávania vedieme deti a inšpirujeme dospelých. Vedomosti a poznatky spájame so životom. Za základ vzdelávania považujeme vzťahovú výchovu, výchovu k ľudskosti. 

Srdcom i mysľou edukačného prístupu Vzdelávanie, ktoré baví je erudovaná pedagogička Jana Šillerová, autorka originálnej, modernej  šlabikárovej knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA, spoluautorka Inovatívnych a aktivizujúcich metodík vo výučbe 1. - 4. roč. ZŠ.  Pôsobila v regionálnom školstve, v štátnom, súkromnom, v domácom vzdelávaní i na akademickej pôde. Má kvalifikáciu trénera VEU ASK Vzdelávanie pre 21.storočie, je absolventkou  tréningového modelu  Demokratizácia riadenia procesu učenia v školskom systéme. Má vzdelanie i skúsenosti z riadiacej práce v  školskom  manažmente aj z dobrovoľníckej  práce  štatutárky  občianskeho združenia  pracujúceho s deťmi, mládežou a rodinami. Je členkou mestskej komisie pre školstvo, mládež a vzdelávanie a členkou  ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra.  Tvorí, píše, vzdeláva a poskytuje konzultácie pedagógom a rodičom.

Kontakt

jana.sillerova@gmail.com

facebook.com/VzdelavanieKtoreBavi

Kontakty vzťahujúce sa k nášmu eshopu nájdete na https://obchod.najvzdelavanie.sk/kontakt