O nás

Celoživotné vzdelávanie je pre mňa súčasť bytia. Učím sa od každého koho stretnem, zo skúseností, z nových objavov a poznatkov, z kníh, prírody, ... Potom záleží už len na tom, ako tieto príležitosti v živote využijem, akú hodnotu a zmysel im dám.

Za najväčšiu výzvu v živote považujem ľudskosť. Nie v podobe veľkolepých činov čakajúcich na dejinné udalosti, vtedy môže byť už neskoro. Ale ľudskosť vo vzájomných interakciách denne premenenú na drobné mince zo dna jazera. Úcta, rešpekt, prajnosť, otvorenosť, záujem, láskavosť. Slovo, čo platí, odbornosť, na ktorú sa dá spoľahnúť, radosť, nadšenie a zanietenie, s ktorým sa dá podeliť.  Odvaha a zodpovednosť, sloboda a tvorivosť.

Nerada čakám, preto mením veci okolo seba skôr, ako sa stanú všeobecnou diskusiou a nekonečným hľadaním riešení. Vytvorila som Vzdelávanie, ktoré baví. Som autorkou príbehu modernej učebnicovej knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA, spoluautorka Inovatívnych a aktivizujúcich metodík vo výučbe 1. - 4. roč. ZŠ, vydavateľka pesničkového albumu A ako AMÁLKA, P ako PESNIČKA. Pôsobila som v regionálnom školstve, v štátnom, súkromnom, v domácom vzdelávaní aj na akademickej pôde. Mám kvalifikáciu trénera VEU ASK Vzdelávanie pre 21.storočie, som absolventkou  tréningového modelu  Demokratizácia riadenia procesu učenia v školskom systéme. Mám vzdelanie i skúsenosti z riadiacej práce v  školskom  manažmente, v detskom domove aj z dobrovoľníckej  práce  štatutárky  občianskeho združenia  pracujúceho s deťmi, mládežou a rodinami. Pôsobila som v  mestskej komisii pre školstvo, mládež a vzdelávanie, som členkou ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra. Spolupracujem s rozličnými subjektami v oblasti vzdelávania, hudby, kníh a ďalších zaujímavých vecí.

Kontakt

jana.sillerova@gmail.com

facebook.com/VzdelavanieKtoreBavi

Kontakty vzťahujúce sa k nášmu eshopu nájdete na https://obchod.najvzdelavanie.sk/kontakt