Kontakt

O nás

Tento web vznikol z presvedčenia, že každý z nás, aj keď len malou troškou, môže prispieť k dobru jednotlivca i spoločnosti. Cieľom Najvzdelávania, Učenia, ktoré baví je prispieť k  radostnej zmene vo vzdelávaní. Nástrojov, ako to dosiahnuť je viacero. Najvzdelávanie sa venuje podpore a rozvoju kľúčovým osobnostiam v živote detí.  Rodičom a učiteľom. Zmyslom našej práce je uvádzať myšlienky, ktorým veríme do praxe.  Môžete sa k nám pripojiť a spoluvytvárať priestor pre šťastné deti so všetkým, čo k nemu patrí.

Na stránke aktívne participuje občianske združenie Ateliér W  registrované MV SR pod číslom VVS/1-900/90-50833. Združenie sa venuje tvorbe a realizácií najmä vzdelávacích projektov pre deti, mládež a dospelých. Cieľom projektov je  porozumením,  spoluprácou, úctou a rešpektom prispieť k zdravým medziľudským vzťahom v demokratickej spoločnosti.

Srdcom i mysľou edukačného konceptu Učenie, ktoré baví je erudovaná pedagogička Jana Šillerová, autorka šlabikárovej knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA, spoluautorka Inovatívnych a aktivizujúcich metód vo výučbe 1. – 4. roč. ZŠ.  Ako odborníčka na inovatívne vzdelávanie pôsobila v regionálnom školstve i na akademickej pôde.  Má kvalifikáciu trénera VEU ASK Vzdelávanie pre 21.storočie, je absolventka  tréningového programu projektu MIF Britskej rady Demokratizácia riadenia procesu učenia v školskom systéme. Má vzdelanie i skúsenosti z riadiacej práce v  školskom  manažmente aj z dobrovoľníckej  práce  štatutárky  občianskeho združenia  pracujúceho s deťmi, mládežou a rodinami, projektovo podporeným  Nadáciou pre deti Slovenska.  Pôsobí ako odborný konzultant v školskej a v rodinnej mediácii.  Tvorí, vzdeláva, pomáha, prednáša a poskytuje konzultácie pedagógom, rodičom, záujemcom o individuálne i celoživotné vzdelávanie.

Kontakt

jana.sillerova@gmail.com

facebook.com/VzdelavanieKtoreBavi

Kontakty vzťahujúce sa k nášmu eshopu nájdete na https://obchod.najvzdelavanie.sk/kontakt