Vzdelávanie v mladšom školskom veku orientované na budúcnosť

Naša Tvorivá Metodika je ukážkou podnikavého myslenia. Ponúka učiteľom inšpirácie, ako učiť prirodzene v súvislostiach, ako spájať zručnosti s vedomosťami, ako mať radosť z učenia, ako vybaviť deti kompetenciami dôležitými pre budúcnosť, do ktorej vyrastajú. Budúcnosť nepoznáme, ale skúsenosti nás Čítať ďalej …

Inšpiratívna ukážka pre učiteľov v téme mäkkých zručností

Z kurzu rozvoja podnikavosti vzdelávacích pracovníkov – Učiť pre budúcnosť nás baví Prepis vybraného zvukového záznamu s ukážkou práce s učebnými zdrojmi pre deti mladšieho školského veku. Učebné zdroje: Šlabikárová knižka: A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA Hudobný album: A ako AMÁLKA, P Čítať ďalej …

Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom

Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako Čítať ďalej …