Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom

Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží.

Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA vhodná pre domáce vzdelávanie aj školské vzdelávanie?
1. Je plnohodnotnou celoročnou knižkou na učenie a čítanie s porozumením pre prvákov aj druhákov.
2. Spája učenie so životom. Učí v súvislostiach.
3. Dáva možnosť výberu učiť sa čítať podľa možností a schopností dieťaťa.
4. Necháva deti objavovať.
5. Podporuje interakciu a vzájomné medzigeneračné väzby v rodine.
6. Dáva pocit dôvery a bezpečia. Odzrkadľuje prostredie, ktoré deti  poznajú.
7. Podporuje zručnosti potrebné pre život.
8. Rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti.
9. Učí deti myslieť, pozorne počúvať, vnímať a všímať si.
10. Sprevádza deti učením láskavo a rešpektujúco.
11. Obsahuje úctu a jemný humor.
12. Je pravdivá. Vytvorená v súlade s humanistickým presvedčením autorky.
13. Korešponduje s inovatívnym štátnym vzdelávacím programom.
14. Má vytvorenú odbornú a podpornú vzdelávaciu fb skupinu: https://www.facebook.com/groups/341818860137125/
15. Učiť čítať sa z nej môžu aj predškoláci a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Kúpiť knižku môžete tu: :
https://obchod.najvzdelavanie.sk/
https://www.artforum.sk/katalog/133767/a-ako-amalka-r-ako-rozpravka
https://www.martinus.sk/?uItem=698997

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *