Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom

Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží.

Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA vhodná pre domáce vzdelávanie aj školské vzdelávanie?
1. Je plnohodnotnou celoročnou knižkou na učenie a čítanie s porozumením pre prvákov aj druhákov.
2. Spája učenie so životom. Učí v súvislostiach.
3. Dáva možnosť výberu učiť sa čítať podľa možností a schopností dieťaťa.
4. Necháva deti objavovať.
5. Podporuje interakciu a vzájomné medzigeneračné väzby v rodine.
6. Dáva pocit dôvery a bezpečia. Odzrkadľuje prostredie, ktoré deti  poznajú.
7. Podporuje zručnosti potrebné pre život.
8. Rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti.
9. Učí deti myslieť, pozorne počúvať, vnímať a všímať si.
10. Sprevádza deti učením láskavo a rešpektujúco.
11. Obsahuje úctu a jemný humor.
12. Je pravdivá. Vytvorená v súlade s humanistickým presvedčením autorky.
13. Korešponduje s inovatívnym štátnym vzdelávacím programom.
14. Má vytvorenú odbornú a podpornú vzdelávaciu fb skupinu: https://www.facebook.com/groups/341818860137125/
15. Učiť čítať sa z nej môžu aj predškoláci a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Kúpiť knižku môžete tu: :
https://obchod.najvzdelavanie.sk/
https://www.artforum.sk/katalog/133767/a-ako-amalka-r-ako-rozpravka
https://www.martinus.sk/?uItem=698997

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …