Písmeno A ako Amálka / inšpiratívna metodika

PÍSMENO A
Rozprávková časť, strana 6-7 ilustrácia a text. Ilustračná fotografia – ananásové pole v Thajsku.
Motivačná časť:
Rozhovor o menách detí v triede a začiatočných písmenách mien.
Zoznámenie sa s dievčatkom menom Amálka a jej rodinou podľa vnútornej dvojstrany obalu knižky. Rozhovor o svojej rodine.
Najefektívnejšie učenie je učenie cez emócie. Preto venujme pozornosť naladeniu a vtiahnutiu detí do deja, do učenia. Deti sa uvoľnia, sú vnímavé a nám sa s nimi dobre spolupracuje.
Aplikačné úlohy:
 • Spočítaj koľkokrát je v texte slovo AMÁLKA.
 • Spočítaj v texte všetky červené písmená. Prečítaj ich.
 • Nájdi farebné rozdiely v štyroch/troch slovách AMÁLKA.
 • Nájdi dvojicu úplne rovnako vytlačených slov.
 • Vymenuj na obrázku všetky veci, ktoré sa začínajú na písmeno A. Ktoré z nich máte doma, u starých rodičov, u kamarátov?
 • Vymenuj rozdiely medzi ananásom a avokádom. Na aké ovocie sa podobá avokádo?
 • Na aké zviera sa podobá antilopa? Zisti, kde žijú albatrosy a čím sú zaujímavé.
 • Vysvetli rozdiel medzi akváriom a bazénom
 • Odpovedz na poslednú Amálkinu otázku.
 • Porozprávaj: Už si niekedy dlho cestoval? Kam? Čo tam bolo zaujímavé?
 • Vymenuj rozdiely medzi autom a autobusom.
 • Spočítaj na obrázku všetko ovocie.
 • Spočítaj na obrázku všetky živočíchy.
 • Koľko druhov živočíchov je na obrázku?
 • Sú všetky rovnaké? Čím sa líšia? Čo majú spoločné?
 • Vymysli k obrázku ďalšie otázky. Pýtaj sa.
 • Nájdi a prečítaj nahlas v texte päť písmen A, šesť písmen a, štyri písmená á.
 • Nájdi v texte slovo bez písmena a.
 • Nájdi v texte vetu, v ktorej nie je ani jedno a.
 • Vytlieskaj slová po slabikách: ananás, zaspáva, garáž, zatvárajú, Amálka.
 • Zívajte nahlas: Áááá.
 • Znázorni pohyb antilopy, albatrosa a andulky a aligátora
 • Hráme sa
  ako asociácie
  Túto hru majú deti ozaj radi, baví ich vymýšľať 
  Odpovede nijako nehodnotíme, deťom môže prísť na um čokoľvek.  Je to hra. Ale nie samoúčelná.
  Rozvíjame myslenie, pohotovosť, tvorivosť a fantáziu.
  Keď sa ju hrajú častejšie, prídu samé na to, že hľadáme súvislosti.
  Povedz, čo ti príde ako prvé na um, keď sa povie slovo:
  andulka
  ananás
  albatros
  auto
  autobus
  akvárium
  antilopa
  avokádo
  atlas
   Zaujímavé je porovnať odpovede, keď sa deti pozerajú na ilustráciu v knižke a keď nie. Pri pozeraní sa na obrázok sú deti istejšie a ich odpovede pohotovejšie, ako keď si majú slovo v mysli len predstaviť.
 • Zavádzame pravidlo úcty/nevysmievania sa a podporiť v deťoch zvedavosť, túžbu vedieť viac, môžeme so šlabikárovou knižkou napríklad takto:
  PÍSMENO strana 6 -7
  Sedíme s deťmi v kruhu, čítame im text, deti pozorujú ilustráciu.
  • Diskusia, príklady otázok:
  Kto vie/chce zopakovať, čo sa Amálka pýtala? Čo ju zaujímalo?
  Kto vie/chce odpovedať na Amálkine otázky?
  Čo ste si všimli, čo sme o Amálke zistili? Že je zvedavá.
  Je dobré byť zvedavým? Prečo?
  Čo znamená – Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie.
  Dá sa zvedavosť nakresliť? Alebo inak vyjadriť?
  A kto je zvedavý, čo budeme v škole robiť?
  Dežko, Julka, …. teba, čo zaujíma? Čo sa chceš v škole naučiť?
  Kto sa chce naučiť to, čo povedal Ferko?
  Kto má nápad, čo by sme ešte v škole mohli robiť?
  Čo povedali rodičia Amálke, keď sa toľko pýtala?
  Čo znamená: „… láskavo sa tato s mamou smeje“.
  Čo znamená, keď je niekto láskavý?
  Dá sa láskavosť nakresliť? Alebo inak vyjadriť, ukázať? Ako?
  Ako sa správame k tomu, koho máme radi?
  • Reflexia
  Čo sme dozvedeli, že budeme v škole robiť?
  Čo sa chceme v škole naučiť?
  Ako sme sa cítili, keď sme sa k sebe láskavo správali?
  Prečo je pre nás dobré sa k sebe láskavo správať?
  • Ocenenie
  Skôr, ako vyzveme deti, aby si vyjadrili navzájom ocenenia, musíme ich to naučiť.
  Ďakujem deti, cítila som sa medzi vami príjemne.
  Páčilo sa mi, keď sme sa rozprávali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …