Deti

Deti naše učenie baví.

Rozvíjame mäkké a tvrdé zručnosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

Vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj dieťaťa. Uplatňujeme individuálny prístup, dôveru, vzájomnú úctu a rešpekt.

Učíme tak, ako sa učiť má. Kreatívne, flexibilne, inovatívne a spoľahlivo. S láskou, rozumom a radosťou. Sprevádzame dieťa cestou poznania a získavania dôležitých kompetencií pre neznámu budúcnosť. Kladieme základy celoživotného vzdelávania, inšpirujeme k najlepším osobným výkonom a vedieme k spolupráci.

 

Pomenujte čo potrebujete napíšte nám.