O mne a o tomto webe

Tento web  vznikol z presvedčenia, že každý z nás, aj keď len malou troškou, môže prispieť k dobru jednotlivca i spoločnosti. To považujem za dôležité.  Je zároveň poďakovaním mojim trom úžasným  deťom a záväzok voči  všetkým mojím žiakom, bez ktorých by som nebola tým, čo som. Slobodným rodičom a slobodným učiteľom. Tvorím a som vďačná ľuďom okolo mňa, ktorí mi to umožňujú. Články  sú vyjadrením mojich  postojov a názorov.

Čerpám  z dlhoročných pedagogických skúseností získaných  v štátnom i  v súkromnom školstve,  v treťom sektore,  vo verejnej správe i zo sociálnej oblasti.  Vzdelávanie je asi mojim poslaním. Aj keď som mala niekoľko  úspešných pokusov vyhnúť sa mu,  opäť ma to  k nemu  pritiahlo.

Učila  som na všetkých druhoch škôl – od predškolského až po univerzitné vzdelávanie. Nadobudla som zručnosti vysoko kvalitného alternatívneho vzdelávania. Mala som to šťastie, že som mohla vždy  učiť podľa svojho svedomia.  Inak neviem, ani nechcem.

V súčasnosti sa venujem súkromnému vzdelávaniu, realizujem čítací projekt pre najmladších čitateľov,  objavujem možnosti canisterapie.

No najmä sa stále učím, vzdelávam. Od tých, ktorých stretávam, od tých, od ktorých čítam, od najbližších až po neznámych … Zaujímam sa o všetko, čo súvisí so vzdelávaním. Zatiaľ som neprišla na to, čo s ním nesúvisí…