Príbeh

Príbeh, ktorým to všetko začalo, sa začal odvíjať veľmi dávno. Svoju rolu v ňom zohrala inakosť a odlišnosť, relatívny dostatok aj veľká núdza. Vzdelanosť i negramotnosť.

Na prvý pohľad priepastnú rozdielnosť v žití i v myslení spojila sila prežitia. Prajnosť, vzájomná úcta, porozumenie, spolupatričnosť, rešpekt a najmä láskavá viera v dobro človeka.

Mohla to byť rozprávka so šťastným koncom, keby to nebola dráma s utrpením dejinných i osobných  udalostí, ktoré ovplyvnili osudy zúčastnených.

Víťazstvom života však je, že i drámy mávajú šťastné pokračovanie. Drží ich sila koreňov – odkaz ľudskosti. Umožňuje rast nových, nádherných výhonkov a vďačné rozvíjanie príbehu v kolobehu života.