Rodičov

naše vzdelávanie baví.

V Najvzdelávaní sú rodičia naši partneri. Vážime si ich, rešpektujeme. Sú to najdôležitejší ľudia v živote detí, ktorým sa spoločne venujeme. Pomáhame im v rodičovskom úsilí meniť povinnosti na šťastné spolunažívanie. Rodičovstvo vnímame ako príležitosť realizovať svoje najlepšie ja. Je o odvahe a zodpovednosti čeliť výzvam, ktoré nemusíme vždy zvládať úspešne na to, aby sme boli dobrými rodičmi. Dôležité je vnútorné, hlboké a radostné uspokojenie so svojou rodičovskou rolou.
Aj rodičia, rovnako ako deti, pociťujú niekedy neistotu. Potrebujú pochopenie a povzbudenie.

Napíšte nám.