Partnerské učenie

Učenie aj doučovanie môže baviť

Venujeme sa rozvoju čitateľských, matematických, gramatických a osobnostných zručností detí predškolského a mladšieho školského veku.

Vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj každého dieťaťa. S dôrazom a ohľadom na výnimočnosť a jedinečnosť dôležitých detských potrieb.

Učíme tak, ako sa učiť má. Sprevádzame dieťa na ceste objavov a poznania. Rešpektujeme jeho osobnosť, rešpektujeme sa navzájom. Pristupujeme k sebe ako partneri. Ja sa učím od teba, ty sa učíš odo mňa. Priateľstvo, spolupráca a dôvera  nás obohacuje a inšpiruje k najlepším osobným výkonom.

Uplatňujeme maximálny individuálny prístup na princípe partnerského vzťahu. Jeden učiteľ – jedno dieťa. Učíme v priestoroch našej domácej školy v centre mesta i kdekoľvek cez SKYPE. 

Gramatika a diktáty nie sú strašiaky
Stačí odbúrať stres, pochopiť súvislosti, niečo sa naučiť a svet môže byť hneď krajší. Aj s diktátmi.

Matematika všade, kam sa pozrieš
Tréning matematických zručností kedykoľvek a kdekoľvek.

My čítame s porozumením
Pre skvelé deti, ktoré potrebujú pomôcť s čítaním, aby získali naspäť stratenú dôveru vo vlastné schopnosti.

Volám sa Maco, som pes
Podľa možností a záujmu dieťaťa, zapájame do vzdelávania  canisterapiu.

Pomenujte čo potrebujete a dohodnite si termín: napíšte nám.