Štýl

Hodnoty, na ktorých je vystavané Vzdelávanie, ktoré baví sú životným štýlom jeho aktérov.