Učiteľov

naše vzdelávanie baví a zaujíma.

Nie je dôležité. ako dlho učíme, ale ako sa v roli učiteľa cítime. Či svoju prácu milujeme, či sa s ňou dokážeme stotožniť. Nie je ľahké byť denne ústretoví, dobre naladení a chápaví. Sú dni, keď je ozaj ťažké vydolovať zo seba chuť pokračovať alebo od začiatku začínať.

V Najvzdelávaní si uvedomujeme krehkosť učiteľského bytia. Ponúkame edukačné zázemie, skúsenosti, podporu a moderné vzdelávanie zručností.  Realizujeme kurzy, workshopy, prednášky, individuálne konzultácie a poradenstvo, spoločné zážitkové aktivity, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, …
Pohoda – profesionalita – priateľstvo je to, na čo nám záleží vo všetkom, čo robíme.

Zmeniť školstvo znútra môžu len učitelia.

Vysoká škola skúseností a invencie – aktuálna vzdelávacia ponuka

Najbližšie stretnutie: 22.11.2022 o 17,00 h
Čo potrebuje učiteľ, aby sa v triede dobre cítil a ako vytvoriť so žiakmi spolupracujúcu atmosféru

Takto to funguje:

Ak vás zaujíma, o čom budeme hovoriť, napíšte na: jana.sillerova@gmail.com a prihláste sa na webinár. Následne vám potvrdíme registráciu s odkazom na číslo účtu. Po uhradení poplatku 8,00 eur  najneskôr jeden deň pred konaním webinára, vám pošleme pozvánku na Zoom.  Ak sa nebudete môcť zúčastniť, poplatok Vám vrátime na účet, alebo si ho „prenesiete“ na ďalšie stretnutie. Ako si budete priať.
Platby za webináre sú jednorazové, aby si každý mohol vybrať tému, ktorá mu vyhovuje.
Webináre budú trvať 40 min + cca 30 min. Prvých 40 minút  bude trvať  vzdelávací vstup a po krátkej prestávke a opätovnom pripojení bude priestor na vaše otázky, na spoločnú diskusiu, výmenu skúseností.
Vzdelávanie je neformálne, po absolvovaní minimálne troch seminárov získate osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu pod registrovanou značkou Jana Šillerová – Vzdelávanie, ktoré bavi.
Tešíme sa na vás. 

Ďalšie vzdelávacie témy:
Náš vzor Komenský a učenie pre budúcnosť
Ako sa máš, interaktívna tabuľa?
Fenomén Pygmalionovho efektu
Pán rada Vacátko a jeho „persóna“
Ako vybrať z učiva to podstatné a eliminovať časový stres?
Previerky, písomky, testy, diktáty nie sú strašiaky.
Zmysluplný obsah, memorovanie a Slíže
Čo znamená možnosť výberu a ako tvoriť aplikačné úlohy
Ako učiť deti písať projekty?
Ćítanie ako umenie slova a hudby
Známkovanie, slovné hodnotenie, ocenenie, pochvala, napomenutie – na čo tieto nástroje slúžia a ako ich (ne)používať
Zo šuplíka čarovných slov: Inklúzia
Spolupráca alebo súťaživosť
Kurikulum v jednej knižke
Mäkké zručnosti na 36 písmen a 17 pesničiek
Nové kurikulum zo SJL – čo sa môže povedať
O živote a štvrtáckej vlastivede
Slovné druhy žijú s nami
Rozvíjajte podnikavosť

Napíšte nám.

.