Učiteľov

naše vzdelávanie baví a zaujíma.

Nie je dôležité. ako dlho učíme, ale ako sa v roli učiteľa cítime. Či svoju prácu milujeme, či nás napĺňa, či sa v nej vieme tvorivo realizovať. Rola učiteľa je v kompetenčne orientovanom kurikule nezastupiteľná. Učiteľ sám je modelom toho, čo chce svojich žiakov naučiť.

Vo Vzdelávaní, ktoré baví si uvedomujeme náročnosť učiteľského bytia. Ponúkame edukačné zázemie, skúsenosti, podporu a moderné vzdelávanie zručností.  Realizujeme kurzy, workshopy, prednášky, individuálne konzultácie a poradenstvo, spoločné zážitkové aktivity, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, …
Profesionalita je to, na čo nám záleží vo všetkom, čo robíme.

.