Načo nám je vzdelanie

Aby sme boli slobodní. Slobodní v rozhodovaní o svojom živote, kým chceme byť, čím chceme byť. Vzdelanosť nie je len pojem spojený so získaním akademického titulu. Vzdelaní máme byť v tom, čo nás baví, čomu sa chceme venovať, čím sa chceme živiť. Človek dobrý vo svojom odbore je nezávislý. Nemá sa čoho báť. Je si istý sám sebou. Svojimi vedomosťami a zručnosťami. Nevnáša do vzťahov závisť. Vie spolupracovať. Je prajný. Úspechy iných ho motivujú.

Učme deti neporovnávať sa. Neporovnávajme ich ani my. Nie je dôležité, od koho je dieťa lepšie či horšie. Dôležité je, že je samo sebou. Dôležité je jeho úsilie, jeho snaha, aby bolo tým, čím chce byť. Podporujme ho na jeho ceste za nezávislosťou. Dovoľme mu mať veľké sny i keď nám sa zdajú nedosiahnuteľné. Buďme trpezliví. Pomáhajme mu byť dobrým. Nechajme ho samého stať sa najlepším. Učme ho hrdosti na to, čo dokázalo, prekonalo, zvládlo. Učme ho odvahe a pokore pred novými výzvami. Učme sa spolu s ním byť slobodní.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …