Učme (ne)inak

Čo znamená učiť inak? Keď sa bližšie pozrieme na vzdelávanie „inak“, zistíme, že má spoločné črty, ktoré ho robia „iným“ a zároveň navzájom podobným. Inakosť je daná vymedzením sa voči klasike a podobnosť je zrejmá zo spoločných životných hodnôt. A práve tu je kameň úrazu. To, čo by malo byť zrejmé, označujeme za niečo „iné“, vzácne, výnimočné..
Sme tým, čomu veríme. Ak veríme, že hodnoty, ktoré vo vzdelávaní uplatňujeme, stoja za to aby sme ich žili my i naše deti, nerobme ich „inakšími“. Dávajme im punc prirodzenosti a samozrejmosti. Učme v dobrej viere, že to čo vo vzdelávaní prezentujeme, je v našej spoločnosti bežné. Napríklad porozumenie, kritické myslenie, spolupráca, dôvera, slušnosť, úcta … A ono sa to postupne stane skutočnosťou.
Vzdelávanie nemusí byť iné. Má byť také, akým chceme, aby bolo. Prirodzené, moderné, tvorivé, radostné a objavné. Má nás napĺňať a baviť.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …