Zostať sami sebou

Je veľkou cťou byť učiteľomJe veľkým darom mať dobrého učiteľa.  Je prejavom múdrosti ctiť si učiteľov. 

Kto si to dnes uvedomuje?

Odpoveďou je stav školstva, spoločnosti, úroveň politiky, odmeňovanie učiteľov. Pomenovanie „učiteľ“ naberá dehonestujúci charakter. Až taký, že novopredstavené vzdelávacie vízie zaň hľadajú náhradu. Sprievodca, kouč, facilitátor, … Iste, to všetko učiteľ je. Ale kým sprievodcom, koučom, či facilitátorom môže byť ktokoľvek v odbore vyškolený, učiteľ je povolaný svojím poslaním. Mal by byť.

Veľa dobrých učiteľov je vyhorených, frustrovaných z podmienok v akých žijú a pracujú. Cítia sa ako osamelí bežci na dlhé trate. Ale nájdu sa i nadšenci, ktorí majú dosť síl na to, aby sa nevzdávali a posúvajú vzdelávanie tam, kam patrí. Na jednu z prvých priečok nášho hodnotového systému. 

V učiteľskom povolaní považujeme za zvlášť dôležité zostať sami sebou. Nebáť sa prezentovať svoje názory. Učiť podľa svojich predstáv. Vieme, že  metódy a  formy nášho vzdelávacieho systému sú prakticky nepoužiteľné pre súčasnosť. Deti škola nebaví. Ale môže.

Vzdelávajme radi, vzdelávajme podľa seba. Tak, ako to cítime, čomu veríme. Vzdelávanie nie sú byrokratické úkony. Pracujeme s mysľami detí. Vedome, či nevedome ovplyvňujeme ich duševné i fyzické zdravie. Buďme tu pre ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …