Domáce čítanie aj bez šlabikára

Domáce vzdelávanie šlabikár nutne nepotrebuje. Šlabikár je učebnica určená pedagógom, aby v školskom prostredí naučili deti v prvej triede techniku čítania. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je výuka čítania rozdelená na tri časové obdobia. Prípravné, nácvičné/šlabikárové a čítankové obdobie. Tak je metodicky tvorený i šlabikár. Začína v septembri a na jar k nemu pribúda ďalšia učebnica – čítanka. Ku koncu školského roka už len čítanka.

Domáce vzdelávanie tento koncept kopírovať nemusí. Má na čítanie úplne iné, neporovnateľne prirodzenejšie podmienky.  Mnohé deti vedia čítať skôr, ako začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Minimálne poznajú všetky veľké písmená tlačenej abecedy. Deti čítanie baví. Kým sa z neho nestane povinný vyučovací predmet s nezáživnou učebnicou. Skúšanie, hodnotenie a porovnávanie čitateľských zručností nezabije lásku a celoživotný vzťah ku knihám len výnimočne.

Je omylom hovoriť v súvislosti s prvákmi o začiatočnom čítaní. Šesťročné dieťa čítať nezačína. Pokračuje v ňom zdokonaľovaním svojich čitateľských  zručností.  Knižky šuchotavé, zvukové, hmatové, obrázkové – sú tie, ktorými začína. Nie šlabikárom. V tomto veku má už prečítanú peknú literárnu kôpku.  Čítalo už kdekoľvek.  Na prechádzke v kočíku, v postieľke, vo vani, na nočníku, v aute, pred spaním, po vyspatí, doma, na návšteve, … Či mu čítali dospelí alebo si čítalo samé, vždy to bolo pre neho skutočné. Nebola to hra na čítanie. Kontakt s knihou, obrázkom i slovom je autentický. Zanechá zážitok. Taký príjemný, že sa k nemu dieťa opakovane vracia, dožaduje sa ho, rozumie mu. A tak to má byť i naďalej.

Čítajme s deťmi radi. Čokoľvek, čo je pre ne vhodné. Hrajme sa spolu písmenkové a slovné hry. Dávajme si hádanky. Spievajme pesničky. Čítajme nápisy v meste, v autobuse, u doktora, v parku, … Čítajme to, čo dáva zmysel. Vyhraďme si dostatok času na návštevu kníhkupectva i knižnice. Neodťahujme deti od výkladov či stánkov s knihami, časopismi. Vytvorme im doma vlastný priestor pre knižky, časopisy, papiere a farbičky.

Ponechajte vlastnému samostatnému čítaniu detí čas. Nechajte ich do neho dozrieť. Rešpektujte vývinové rozdiely. Neporovnávajte. Nedajte sa zmiasť časovým plánom čítania pre prvý ročník. Neuprednostnite známky či iné hodnotenie pred vlastným zdravým úsudkom. Ak máte vážne pochybnosti o správnosti vnímania hlások a písmen, o chápaní významu slov, či viet, poraďte sa s odborníkom, ktorému dôverujete.

Čítajte s radosťou. Pestujte a rozvíjajte to objavné vzrušenie zo stretnutia s knihou, s písaným slovom. U seba i u svojich detí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
 • Školstvo bez kultúry neprežije Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie aj v ...Čítať ďalej...
 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Nepotrebujem ich. Máš pravdu. Nepotrebuješ. Ani ja. Keď ...Čítať ďalej...
 • Milí rodičia, z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového ...Čítať ďalej...
 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA ...Čítať ďalej...
 • Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 Individuálne vzdelávanie (1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. (2) O povolení individuálneho vzdelávania ...Čítať ďalej...
Najnovšie články:
 • Školstvo bez kultúry neprežije

  Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie Čítať ďalej …

 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch

  Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Čítať ďalej …

 • Milí rodičia,

  z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového Čítať ďalej …

 • Učitelia na javisku života

  Ešte pár dní a zdvihne sa opona ďalšieho školského roka. Na jeho javisku sa budú odohrávať tisícky skutočných príbehov. Každý deň bude premiéra. Netrúfame si dnes povedať, čím nás prekvapí. To, čo vieme je, že dej musí stále napredovať a Čítať ďalej …

 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom

  Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako Čítať ďalej …