Domáce čítanie aj bez šlabikára

Domáce vzdelávanie šlabikár nutne nepotrebuje. Šlabikár je učebnica určená pedagógom, aby v školskom prostredí naučili deti v prvej triede techniku čítania. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je výuka čítania rozdelená na tri časové obdobia. Prípravné, nácvičné/šlabikárové a čítankové obdobie. Tak je metodicky tvorený i šlabikár. Začína v septembri a na jar k nemu pribúda ďalšia učebnica – čítanka. Ku koncu školského roka už len čítanka.

Domáce vzdelávanie tento koncept kopírovať nemusí. Má na čítanie úplne iné, neporovnateľne prirodzenejšie podmienky.  Mnohé deti vedia čítať skôr, ako začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Minimálne poznajú všetky veľké písmená tlačenej abecedy. Deti čítanie baví. Kým sa z neho nestane povinný vyučovací predmet s nezáživnou učebnicou. Skúšanie, hodnotenie a porovnávanie čitateľských zručností nezabije lásku a celoživotný vzťah ku knihám len výnimočne.

Je omylom hovoriť v súvislosti s prvákmi o začiatočnom čítaní. Šesťročné dieťa čítať nezačína. Pokračuje v ňom zdokonaľovaním svojich čitateľských  zručností.  Knižky šuchotavé, zvukové, hmatové, obrázkové – sú tie, ktorými začína. Nie šlabikárom. V tomto veku má už prečítanú peknú literárnu kôpku.  Čítalo už kdekoľvek.  Na prechádzke v kočíku, v postieľke, vo vani, na nočníku, v aute, pred spaním, po vyspatí, doma, na návšteve, … Či mu čítali dospelí alebo si čítalo samé, vždy to bolo pre neho skutočné. Nebola to hra na čítanie. Kontakt s knihou, obrázkom i slovom je autentický. Zanechá zážitok. Taký príjemný, že sa k nemu dieťa opakovane vracia, dožaduje sa ho, rozumie mu. A tak to má byť i naďalej.

Čítajme s deťmi radi. Čokoľvek, čo je pre ne vhodné. Hrajme sa spolu písmenkové a slovné hry. Dávajme si hádanky. Spievajme pesničky. Čítajme nápisy v meste, v autobuse, u doktora, v parku, … Čítajme to, čo dáva zmysel. Vyhraďme si dostatok času na návštevu kníhkupectva i knižnice. Neodťahujme deti od výkladov či stánkov s knihami, časopismi. Vytvorme im doma vlastný priestor pre knižky, časopisy, papiere a farbičky.

Ponechajte vlastnému samostatnému čítaniu detí čas. Nechajte ich do neho dozrieť. Rešpektujte vývinové rozdiely. Neporovnávajte. Nedajte sa zmiasť časovým plánom čítania pre prvý ročník. Neuprednostnite známky či iné hodnotenie pred vlastným zdravým úsudkom. Ak máte vážne pochybnosti o správnosti vnímania hlások a písmen, o chápaní významu slov, či viet, poraďte sa s odborníkom, ktorému dôverujete.

Čítajte s radosťou. Pestujte a rozvíjajte to objavné vzrušenie zo stretnutia s knihou, s písaným slovom. U seba i u svojich detí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …

 • Patrí písané písmo do prvej triedy?

  Prečo prvákov neteší písanie Len málo prvákov sa učí písať s radosťou. Na začiatku majú veľké očakávania, sú zvedaví, no s narastajúcim počtom písmen ich písanie prestane baviť. Mnohé šesťročné deti na zvládnutie učenia sa písať písaným písmom ešte psychicky Čítať ďalej …

 • Užívajte si svoje rodičovstvo, nie školský polrok

  Ak chcete nechať deťom užívať si detstvo, urobíte to najlepšie tak, že si s nimi užijete rodičovstvo. Rodičovská výchova nemá výnimky. Čas ani pandémia nezastaví. Nedá sa posunúť, ani odložiť na lepšie časy. Rutina denného režimu v uzavretom priestore dáva Čítať ďalej …