Domáce čítanie aj bez šlabikára

Domáce vzdelávanie šlabikár nutne nepotrebuje. Šlabikár je učebnica určená pedagógom, aby v školskom prostredí naučili deti v prvej triede techniku čítania. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je výuka čítania rozdelená na tri časové obdobia. Prípravné, nácvičné/šlabikárové a čítankové obdobie. Tak je metodicky tvorený i šlabikár. Začína v septembri a na jar k nemu pribúda ďalšia učebnica – čítanka. Ku koncu školského roka už len čítanka.

Domáce vzdelávanie tento koncept kopírovať nemusí. Má na čítanie úplne iné, neporovnateľne prirodzenejšie podmienky.  Mnohé deti vedia čítať skôr, ako začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Minimálne poznajú všetky veľké písmená tlačenej abecedy. Deti čítanie baví. Kým sa z neho nestane povinný vyučovací predmet s nezáživnou učebnicou. Skúšanie, hodnotenie a porovnávanie čitateľských zručností nezabije lásku a celoživotný vzťah ku knihám len výnimočne.

Je omylom hovoriť v súvislosti s prvákmi o začiatočnom čítaní. Šesťročné dieťa čítať nezačína. Pokračuje v ňom zdokonaľovaním svojich čitateľských  zručností.  Knižky šuchotavé, zvukové, hmatové, obrázkové – sú tie, ktorými začína. Nie šlabikárom. V tomto veku má už prečítanú peknú literárnu kôpku.  Čítalo už kdekoľvek.  Na prechádzke v kočíku, v postieľke, vo vani, na nočníku, v aute, pred spaním, po vyspatí, doma, na návšteve, … Či mu čítali dospelí alebo si čítalo samé, vždy to bolo pre neho skutočné. Nebola to hra na čítanie. Kontakt s knihou, obrázkom i slovom je autentický. Zanechá zážitok. Taký príjemný, že sa k nemu dieťa opakovane vracia, dožaduje sa ho, rozumie mu. A tak to má byť i naďalej.

Čítajme s deťmi radi. Čokoľvek, čo je pre ne vhodné. Hrajme sa spolu písmenkové a slovné hry. Dávajme si hádanky. Spievajme pesničky. Čítajme nápisy v meste, v autobuse, u doktora, v parku, … Čítajme to, čo dáva zmysel. Vyhraďme si dostatok času na návštevu kníhkupectva i knižnice. Neodťahujme deti od výkladov či stánkov s knihami, časopismi. Vytvorme im doma vlastný priestor pre knižky, časopisy, papiere a farbičky.

Ponechajte vlastnému samostatnému čítaniu detí čas. Nechajte ich do neho dozrieť. Rešpektujte vývinové rozdiely. Neporovnávajte. Nedajte sa zmiasť časovým plánom čítania pre prvý ročník. Neuprednostnite známky či iné hodnotenie pred vlastným zdravým úsudkom. Ak máte vážne pochybnosti o správnosti vnímania hlások a písmen, o chápaní významu slov, či viet, poraďte sa s odborníkom, ktorému dôverujete.

Čítajte s radosťou. Pestujte a rozvíjajte to objavné vzrušenie zo stretnutia s knihou, s písaným slovom. U seba i u svojich detí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …