Zmeňme prístup k učiteľom

Učitelia pracujú s najkomplikovanejším mechanizmom na svete. S ľudským mozgom. Sto miliard nervových buniek komunikuje s takmer pol triliónom spojov. Uvedomujeme si, akú zodpovednosť na seba učitelia berú? Koľko úsilia, koľko seba samého do svojej práce vkladajú? Keď nastupujú na scénu vzdelávania zanechávajú v ňom svoj vlastný zápis, stopu. Učitelia, majstri svojho remesla, sú si tohto privilégia vedomí. Zmocňujú sa ho s hrdosťou i s pokorou. Zodpovedne. Voči sebe, voči každému jednému žiakovi či študentovi, ktorý im prejde cez ruky, voči svetu v ktorom žijú.
Nosiť denne svoju kožu na trh, nechať sa posudzovať, hodnotiť je riziko učiteľov. Najmä v spoločnosti, kde si takmer každý myslí, že má na školstvo patent. V krajine, pre ktorú vzdelávanie nie je prioritou. O to viac je dôležité venovať učiteľom pozornosť. Každý z nich je jedinečný, výnimočný. Práve tak, ako jeho žiaci. Učiť iných myslieť, používať mozog, rozvíjať osobnosť je nesmierne inšpirujúca a obohacujúca práca. No rovnako i nesmierne náročná, vyčerpávajúca.

Nemusíme čakať na školskú reformu, aby sme potvrdili status učiteľa, aký mu v kultúrnej spoločnosti prináleží. Učitelia sú sami jeho hrdí nositelia. Je v našom spoločnom záujme poskytnúť im podporu v oblasti osobného a profesijného života, vysoko kvalitné poradenstvo a pomoc pri riešení problémov a výziev dennej praxe. Zmena prístupu k učiteľom je najlepší začiatok progresívnej zmeny školstva a vzdelávania. Je pokračovaním odkazu starého vyše 380 rokov:  Tam, kde sa nájdu ľudia nadaní na učiteľstvo „musia byť s radosťou prijímaní, prosbami a platom lákaní, podporovaní, povzbudzovaní a ak chcú vytrvať v tejto snahe, chránení pred príkorím“, dočítame sa v Predpisoch pre dobre organizovanú školu Jána Ámosa Komenského.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …