Zmeňme prístup k vyučovaniu

Vyučovanie od čias Márie Terézie prešlo mnohými zmenami. Žiaľ ani používanie moderných digitálnych učebných pomôcok nepomohlo odstrániť zo škôl nezmyselné kurikulum a memorovanie. Neumožnilo formovanie a podporovanie kritického úsudku a vlastného názoru študentov.

Ani nemohlo. Zmenu prístupu k vyučovaniu treba žiadať nielen od učiteľov. Veľa z nich učí spôsobom, po akom spoločnosť oprávnene volá. Málo o nich vieme. Nedostáva sa im podpory. Nie je výnimkou, že vedenie školy nepodporuje inovatívnych učiteľov. Prečo? Odpoveď nie je zložitá. Zo strachu z komplikácií, z obavy pred štátnou školskou inšpekciou, pred zriaďovateľom a paradoxne i pred rodičmi. Neuskutočnená systémová zmena neposkytuje riaditeľom škôl oporu v školskej legislatíve. To, za čo sú zodpovední, je už v mnohom prekonané, iné nie je.
Točíme sa v kruhu. Mali by sme z neho vystúpiť. Čas hrá proti nám. Každý vyučovací deň je našou šancou. Nemrhajme ním. Sú zmeny, ktoré môžeme uskutočniť ihneď.

Začať od seba je najlepšia cesta k zmene. Nie je nová. V 90-tych rokoch minulého storočia sa stovky nadšených učiteľov vzdelávali v inovačnom vzdelávacom programe. Vlna pedagogického nadšenia a chuti po zmene sa šírila v základných školách naprieč celým Slovenskom. Učitelia tvrdo pracovali. Bez akejkoľvek podpory štátu. Z presvedčenia, že môžu systém zmeniť zdola. Niečo sa podarilo. Najlepšie myšlienky z dokumentu Učiace sa Slovensko sú inšpirované práve Integrovaným tematickým vyučovaním, dnes Vysokoefektívnym učením. Vďaka Táňa, vďaka Ľubica.

Dnes začíname odznova. Reformné hnutie učiteľov sa rozplynulo. Za 24 rokov fungovania samostatnej Slovenskej republiky sa nenašiel ani jeden z osemnástich ministrov školstva, ktorý by dokázal prekročiť svoj tieň, podporiť a zaplatiť hlavných aktérov progresívnych zmien v spoločnosti. Učiteľov. Je to obrovský hazard s budúcnosťou nás všetkých.
Našťastie majstri pedagogického umenia nevymreli. Ich pôsobenie je zdrojom kreatívneho učenia spojeného so životom. Zmysluplne a efektívne. Individuálny prístup spojený s najnovšími poznatkami rozvoja myslenia a kognitívnych funkcií. Budovanie spolupracujúcich tímov i podpora osobnostného potenciálu, zručností a schopností každého jedného žiaka, študenta. Vzájomný rešpekt, úcta a dôvera. Profesionalita.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
 • Školstvo bez kultúry neprežije Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie aj v ...Čítať ďalej...
 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Nepotrebujem ich. Máš pravdu. Nepotrebuješ. Ani ja. Keď ...Čítať ďalej...
 • Milí rodičia, z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového ...Čítať ďalej...
 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA ...Čítať ďalej...
 • Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pri rozhodovaní o základnom vzdelávaní svojho dieťaťa je dobré mať informácie aj o inom, ako o tradičnom plnení školskej dochádzky. Pre uľahčenie vyhľadania legislatívy uverejňujeme štyri paragrafy zo školského  zákona, týkajúce sa osobitného plnenia školskej dochádzky v plnom znení.  Patrí ...Čítať ďalej...
Najnovšie články:
 • Domáce vzdelávanie – postup v praxi

  V tomto článku sa môžete dočítať informácie o individuálnom, takzvanom domácom vzdelávaní detí prvého stupňa základnej školy, ktoré zabezpečujú rodičia podľa  § 23 písmeno b) a  následne § 24 odsek 2 písmeno b)  školského zákona. Domáce vzdelávanie je v časoch Čítať ďalej …

 • Školstvo bez kultúry neprežije

  Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie Čítať ďalej …

 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch

  Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Čítať ďalej …

 • Milí rodičia,

  z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového Čítať ďalej …

 • Učitelia na javisku života

  Ešte pár dní a zdvihne sa opona ďalšieho školského roka. Na jeho javisku sa budú odohrávať tisícky skutočných príbehov. Každý deň bude premiéra. Netrúfame si dnes povedať, čím nás prekvapí. To, čo vieme je, že dej musí stále napredovať a Čítať ďalej …