Zmeňme prístup k vyučovaniu

Vyučovanie od čias Márie Terézie prešlo mnohými zmenami. Žiaľ ani používanie moderných digitálnych učebných pomôcok nepomohlo odstrániť zo škôl nezmyselné kurikulum a memorovanie. Neumožnilo formovanie a podporovanie kritického úsudku a vlastného názoru študentov.

Ani nemohlo. Zmenu prístupu k vyučovaniu treba žiadať nielen od učiteľov. Veľa z nich učí spôsobom, po akom spoločnosť oprávnene volá. Málo o nich vieme. Nedostáva sa im podpory. Nie je výnimkou, že vedenie školy nepodporuje inovatívnych učiteľov. Prečo? Odpoveď nie je zložitá. Zo strachu z komplikácií, z obavy pred štátnou školskou inšpekciou, pred zriaďovateľom a paradoxne i pred rodičmi. Neuskutočnená systémová zmena neposkytuje riaditeľom škôl oporu v školskej legislatíve. To, za čo sú zodpovední, je už v mnohom prekonané, iné nie je.
Točíme sa v kruhu. Mali by sme z neho vystúpiť. Čas hrá proti nám. Každý vyučovací deň je našou šancou. Nemrhajme ním. Sú zmeny, ktoré môžeme uskutočniť ihneď.

Začať od seba je najlepšia cesta k zmene. Nie je nová. V 90-tych rokoch minulého storočia sa stovky nadšených učiteľov vzdelávali v inovačnom vzdelávacom programe. Vlna pedagogického nadšenia a chuti po zmene sa šírila v základných školách naprieč celým Slovenskom. Učitelia tvrdo pracovali. Bez akejkoľvek podpory štátu. Z presvedčenia, že môžu systém zmeniť zdola. Niečo sa podarilo. Najlepšie myšlienky z dokumentu Učiace sa Slovensko sú inšpirované práve Integrovaným tematickým vyučovaním, dnes Vysokoefektívnym učením. Vďaka Táňa, vďaka Ľubica.

Dnes začíname odznova. Reformné hnutie učiteľov sa rozplynulo. Za 24 rokov fungovania samostatnej Slovenskej republiky sa nenašiel ani jeden z osemnástich ministrov školstva, ktorý by dokázal prekročiť svoj tieň, podporiť a zaplatiť hlavných aktérov progresívnych zmien v spoločnosti. Učiteľov. Je to obrovský hazard s budúcnosťou nás všetkých.
Našťastie majstri pedagogického umenia nevymreli. Ich pôsobenie je zdrojom kreatívneho učenia spojeného so životom. Zmysluplne a efektívne. Individuálny prístup spojený s najnovšími poznatkami rozvoja myslenia a kognitívnych funkcií. Budovanie spolupracujúcich tímov i podpora osobnostného potenciálu, zručností a schopností každého jedného žiaka, študenta. Vzájomný rešpekt, úcta a dôvera. Profesionalita.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …