Zmeňme kurikulum

Zmeniť kompletne kurikulum bez  porušenia platnej  školskej legislatívy momentálne nejde. Napriek tomu štátny vzdelávaci program poskytuje priestor na okamžité zmeny aj bez reformy. Stačí, ak si uvedomíme priority. Tou najdôležitejšou je vzdelávanie spojené so životom. Princíp zmysluplnosti by mal byť hlavným  kritériom tvorby školských vzdelávacích programov. Ak denne vchádzame do triedy so zásadou poskytnúť žiakom poznatky a zručnosti použiteľné v živote, majstrovsky meníme obsah vzdelávania.
Vybrať z učiva podstatu a dodržať vzdelávacie štandardy je možné. Spôsobov, akými to uskutočniť je viacero. Záleží na tvorivosti, ľudskej a profesionálnej zručnosti učiteľa. Prizvať si je možné i lektora, konzultanta, supervízora.
Predpokladom úspešnosti je záujem pedagógov zmeniť klímu v škole tak, aby učenie deti bavilo. Kurikulum potom už nebude problém. Iniciatívu preberú žiaci motivovaní pozitívnou zmenou. Spolu s učiteľmi si vytvoria vlastné, zmysluplné a vysoko efektívne učiace sa spoločenstvo. Základ celoživotného vzdelávania sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *