Zmeňme kurikulum

Zmeniť kompletne kurikulum bez  porušenia platnej  školskej legislatívy momentálne nejde. Napriek tomu štátny vzdelávaci program poskytuje priestor na okamžité zmeny aj bez reformy. Stačí, ak si uvedomíme priority. Tou najdôležitejšou je vzdelávanie spojené so životom. Princíp zmysluplnosti by mal byť hlavným  kritériom tvorby školských vzdelávacích programov. Ak denne vchádzame do triedy so zásadou poskytnúť žiakom poznatky a zručnosti použiteľné v živote, majstrovsky meníme obsah vzdelávania.
Vybrať z učiva podstatu a dodržať vzdelávacie štandardy je možné. Spôsobov, akými to uskutočniť je viacero. Záleží na tvorivosti, ľudskej a profesionálnej zručnosti učiteľa. Prizvať si je možné i lektora, konzultanta, supervízora.
Predpokladom úspešnosti je záujem pedagógov zmeniť klímu v škole tak, aby učenie deti bavilo. Kurikulum potom už nebude problém. Iniciatívu preberú žiaci motivovaní pozitívnou zmenou. Spolu s učiteľmi si vytvoria vlastné, zmysluplné a vysoko efektívne učiace sa spoločenstvo. Základ celoživotného vzdelávania sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …