Zmeňme kurikulum

Zmeniť kompletne kurikulum bez  porušenia platnej  školskej legislatívy momentálne nejde. Napriek tomu štátny vzdelávaci program poskytuje priestor na okamžité zmeny aj bez reformy. Stačí, ak si uvedomíme priority. Tou najdôležitejšou je vzdelávanie spojené so životom. Princíp zmysluplnosti by mal byť hlavným  kritériom tvorby školských vzdelávacích programov. Ak denne vchádzame do triedy so zásadou poskytnúť žiakom poznatky a zručnosti použiteľné v živote, majstrovsky meníme obsah vzdelávania.
Vybrať z učiva podstatu a dodržať vzdelávacie štandardy je možné. Spôsobov, akými to uskutočniť je viacero. Záleží na tvorivosti, ľudskej a profesionálnej zručnosti učiteľa. Prizvať si je možné i lektora, konzultanta, supervízora.
Predpokladom úspešnosti je záujem pedagógov zmeniť klímu v škole tak, aby učenie deti bavilo. Kurikulum potom už nebude problém. Iniciatívu preberú žiaci motivovaní pozitívnou zmenou. Spolu s učiteľmi si vytvoria vlastné, zmysluplné a vysoko efektívne učiace sa spoločenstvo. Základ celoživotného vzdelávania sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …

 • Čas detstva a rodičovstva

  Koľko času má detstvo? Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho Čítať ďalej …

 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …