Pripravme podmienky

 Pripraviť podmienky pre reformu nie je ťažké, ak vieme, čo chceme zmenou dosiahnuť. A to vieme. Na tému najnovšej školskej reformy je popísaných veľa strán, uskutočnených množstvo diskusií, uverejnených veľa pripomienok a názorov. Školstvo je vec verejná. Znamená to, že verejnosť má právo sa nielen k veci vyjadrovať, ale v nej i konať. Tak konajme.

Začnime od seba. Každý tam, kde sme. Podporujme mladých ľudí v tvorivosti, učme ich hodnotám znášanlivosti, tolerancie a spolupráce. Rozvíjajme ich jedinečné talenty, učme ich kriticky myslieť, pracovať s informáciami. Buďme im vzorom v čestnosti a v činorodosti. Umožnime im mať vlastný názor, cibriť si dôvtip, uplatňovať nadhľad a zmysel pre humor. Povzbudzujme ich v zvedavosti a v objavovaní. Tešme sa, že sa pýtajú, že chcú vedieť viac. Komunikujme s nimi otvorene a rešpektujúco. Prejavujme radosť i nadšenie z ich úspechov. Chyby berme ako výzvy k vynaliezavosti a trénovanie riešenia konfliktov.  Neberme im rozlet, fantáziu. Prináleží im stavať si vysoké ciele. Buďme pre ne dôveryhodnými partnermi.

Keď toto dokážeme v rodine, keď sa v spoločnosti i v politike objaví aspoň zopár osobností hodných nasledovania, máme základnou farbou vymaľované. O ďalšie nátery sa už postará škola. Kvalitná, efektívna, inovatívna.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *