Pripravme podmienky

 Pripraviť podmienky pre reformu nie je ťažké, ak vieme, čo chceme zmenou dosiahnuť. A to vieme. Na tému najnovšej školskej reformy je popísaných veľa strán, uskutočnených množstvo diskusií, uverejnených veľa pripomienok a názorov. Školstvo je vec verejná. Znamená to, že verejnosť má právo sa nielen k veci vyjadrovať, ale v nej i konať. Tak konajme.

Začnime od seba. Každý tam, kde sme. Podporujme mladých ľudí v tvorivosti, učme ich hodnotám znášanlivosti, tolerancie a spolupráce. Rozvíjajme ich jedinečné talenty, učme ich kriticky myslieť, pracovať s informáciami. Buďme im vzorom v čestnosti a v činorodosti. Umožnime im mať vlastný názor, cibriť si dôvtip, uplatňovať nadhľad a zmysel pre humor. Povzbudzujme ich v zvedavosti a v objavovaní. Tešme sa, že sa pýtajú, že chcú vedieť viac. Komunikujme s nimi otvorene a rešpektujúco. Prejavujme radosť i nadšenie z ich úspechov. Chyby berme ako výzvy k vynaliezavosti a trénovanie riešenia konfliktov.  Neberme im rozlet, fantáziu. Prináleží im stavať si vysoké ciele. Buďme pre ne dôveryhodnými partnermi.

Keď toto dokážeme v rodine, keď sa v spoločnosti i v politike objaví aspoň zopár osobností hodných nasledovania, máme základnou farbou vymaľované. O ďalšie nátery sa už postará škola. Kvalitná, efektívna, inovatívna.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …