Manuál komunitnej školy

I.Na začiatku je vždy myšlienka, silné presvedčenie o potrebe zmeny alebo nového začiatku. Keď máte viac istoty, ako pochybností, že do toho, chcete ozaj ísť, začnite od seba. Sformulujte si svoje predstavy a požiadavky, ktoré má vášmu dieťaťu i vám  projekt priniesť.

II. Nájdite podobne zmýšľajúcich a presvedčených ľudí. Uskutočnite veľa debát, v ktorých vyprofilujete, akým smerom sa má vaša komunitná škola uberať. Či preferujete lesnú pedagogiku, umelecké, športové, ekologické, či iné špecifické zameranie. Možno chcete „len“, aby bolo deťom v škole dobre. Aby sa učili v rodinnom prostredí, mali s učiteľom partnerský, priateľský vzťah a učenie ich bavilo.

III. Ďalším krokom je výber prostredia. Ideálny na komunitné vzdelávanie je rodinný dom so záhradou. Sú však aj iné možnosti, ktoré si viete prispôsobiť podľa svojich predstáv.

IV. V tomto bode už iste rozmýšľate o financiách. Áno, bez nich to nepôjde. Je na vás, aký spôsob financovania si zvolíte. Môžete si napríklad založiť občianske združenie a členskými príspevkami uhrádzať náklady na školu. Zároveň sa uchádzať i o rôzne granty a dotácie na podporu vzdelávania. Alebo si nájsť mecenáša, filantropa, čo vás bude podporovať.

V. Keď máte vyriešenú otázku financovania, môžete začať oslovovať potencionálnych, rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorým zveríte vzdelávanie svojich detí. Pred zákonom ste za vzdelávanie svojich detí zodpovední vy. Rodičia. Svoje kompetencie môžete preniesť na niekoho z vašich radov, z priateľov alebo si nájsť niekoho nového, stotožneného s vašimi predstavami o vzdelávaní. Opäť v ideálnom prípade, by to mal byť pedagóg prvého stupňa základnej školy. Ale nemusí. Ak sa výchovy a vzdelávania v komunitnej škole ujme človek s vrodeným pedagogickým umením a nadšením, máte vyhraté. Potom stačí, ak vám vyštudovaný pedagóg  bude robiť garanta, poskytovať odborné metodické poradenstvo, spolupracovať s tým, kto bude pracovať priamo s deťmi.

Kmeňová škola. Školopovinné deti v individuálnom vzdelávaní a tým je aj komunitná škola, musia byť zapísané v základnej škole zaradenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl a školských zariadení. Jednoducho povedané musia byť kmeňovými žiakmi niektorej zo štátnych, cirkevných alebo súkromných škôl. Do tejto školy chodia na preskúšanie, táto škola im vydáva vysvedčenie. Štát tejto škole formou okliešteného normatívu finančne prispieva na vzdelávanie aj vášho dieťaťa. Je na vás, do ktorej kmeňovej školy svoje dieťa zapíšete. Najjednoduchšie je mať zapísané dieťa vo svojom obvode. Niektoré školy však ešte nie sú ľudsky ani odborne pripravené vzdelávať svojich žiakov na individuálnej báze.  Preto je dobré venovať čas výberu kmeňovej školy ešte na začiatku uvažovania o domácom/komunitnom vzdelávaní. Uľahčíte si tým celý vzdelávací proces. Aj keby ste museli cestovať viac kilometrov od vášho miesta bydliska. Možnosť výberu dobrej kmeňovej školy na Slovensku pre prvý stupeň základnej školy už je.

Tak, to je na začiatok z formálneho hľadiska všetko podstatné. Dôležitejší je však obsah. Máte v rukách vzdelávanie svojich detí, svojich pokladov. Prajem vám láskavé srdce a zdravý rozum pri rozhodovaní komu ich zveríte.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …