Spomienka na začiatky inovácií a dnešok

Už je to takmer 30 rokov, čo sa v Bratislave začali schádzať učitelia z celého Slovenska. Na svoje vlastné náklady, na úkor dovolenky, náhradného, či neplateného voľna nadšene a odhodlane nasávali svieži závan slobodného, otvoreného a zmysluplného učenia. Boli to skutoční hrdinovia, priekopníci vzdelávania na  základných školách na Slovensku. Nepodporení riaditeľmi škôl, kolegami, úradmi, razili cestu školským tunelom k vzdelávaniu 21.storočia.

Stovky ľudí vložili svoju energiu, čas, peniaze, sily, ba i zdravie do projektu, ktorý mal potenciál uskutočniť prevratné zmeny v našom školstve. Tie sa síce neudiali, ale naštartovať proces inovácií v základnom školstve sa podarilo. Inovatívne, alternatívne  snahy vo vzdelávaní za posledné tri desaťročia vychádzajú zo základov, ktoré títo učitelia položili v rokoch 1990 – 2004. Napriek sťaženým pracovným podmienkam, chýbajúcej  politickej vôli a podpore spoločnosti pokračovala modernizácia vzdelávania aj potom, len v oveľa pomalšom tempe a s  menším zapojením učiteľov.

Súčasný dopyt po modernom vzdelávaní otvára cestu novým aktivitám. Už nie je a nebude možné politicky ani spoločensky tento stav ignorovať.  Inovatívne vyučovanie je u nás roky komplexne spracované a overené. Podmienky pre jeho aplikáciu do bežnej školskej praxe musia zabezpečiť kompetentní. Ale to najdôležitejšie, čo spája inovatívne snahy z  konca minulého storočia so súčasnými,  dokážeme stále urobiť sami: Vytvárať zo škôl bezpečné prostredia dôvery. Funkčné vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi sú nevyhnutným predpokladom akejkoľvek zmeny k lepšiemu.

Blížiaci sa september je novou príležitosťou. Chopme sa jej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …