Spomienka na začiatky inovácií a dnešok

Už je to takmer 30 rokov, čo sa v Bratislave začali schádzať učitelia z celého Slovenska. Na svoje vlastné náklady, na úkor dovolenky, náhradného, či neplateného voľna nadšene a odhodlane nasávali svieži závan slobodného, otvoreného a zmysluplného učenia. Boli to skutoční hrdinovia, priekopníci vzdelávania na  základných školách na Slovensku. Nepodporení riaditeľmi škôl, kolegami, úradmi, razili cestu školským tunelom k vzdelávaniu 21.storočia.

Stovky ľudí vložili svoju energiu, čas, peniaze, sily, ba i zdravie do projektu, ktorý mal potenciál uskutočniť prevratné zmeny v našom školstve. Tie sa síce neudiali, ale naštartovať proces inovácií v základnom školstve sa podarilo. Inovatívne, alternatívne  snahy vo vzdelávaní za posledné tri desaťročia vychádzajú zo základov, ktoré títo učitelia položili v rokoch 1990 – 2004. Napriek sťaženým pracovným podmienkam, chýbajúcej  politickej vôli a podpore spoločnosti pokračovala modernizácia vzdelávania aj potom, len v oveľa pomalšom tempe a s  menším zapojením učiteľov.

Súčasný dopyt po modernom vzdelávaní otvára cestu novým aktivitám. Už nie je a nebude možné politicky ani spoločensky tento stav ignorovať.  Inovatívne vyučovanie je u nás roky komplexne spracované a overené. Podmienky pre jeho aplikáciu do bežnej školskej praxe musia zabezpečiť kompetentní. Ale to najdôležitejšie, čo spája inovatívne snahy z  konca minulého storočia so súčasnými,  dokážeme stále urobiť sami: Vytvárať zo škôl bezpečné prostredia dôvery. Funkčné vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi sú nevyhnutným predpokladom akejkoľvek zmeny k lepšiemu.

Blížiaci sa september je novou príležitosťou. Chopme sa jej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *