Pocta prváckym učiteľom

Byť prváckym učiteľom je výsada. Dívať sa v septembri do rozochvených detských očí plných očakávania je úžasný pocit. Dojatie a zodpovednosť. Veľká zodpovednosť pred malými, dôverčivými bytosťami, ktoré sa netušiac, čo ich čaká, ocitli v systéme povinností, ktorý ich už nepustí. Nesmelo tápu, cítiac dôležitosť chvíle, túžiace po objatí, dôvere a bezpečí.

Široký úsmev prváckeho učiteľa, empatia, individuálny prístup a bezpečie, ktoré okolo seba vytvára je pre prvákov v prvých školských dňoch to najdôležitejšie. Skôr, ako začnú čítať, písať, či počítať potrebujú nadviazať vzťah so svojim priateľom, parťákom – učiteľom. Vzťah založený na vzájomnej dôvere, úcte a radostnej spolupráci.

Prvácky učiteľ utvára celoživotný vzťah ku škole, ku vzdelávaniu. Zostane navždy v spomienkach. Po ňom prídu ďalší. Ale prvý môže byť len jeden. Tak, ako v láske.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …