Pocta prváckym učiteľom

Byť prváckym učiteľom je výsada. Dívať sa v septembri do rozochvených detských očí plných očakávania je úžasný pocit. Dojatie a zodpovednosť. Veľká zodpovednosť pred malými, dôverčivými bytosťami, ktoré sa netušiac, čo ich čaká, ocitli v systéme povinností, ktorý ich už nepustí. Nesmelo tápu, cítiac dôležitosť chvíle, túžiace po objatí, dôvere a bezpečí.

Široký úsmev prváckeho učiteľa, empatia, individuálny prístup a bezpečie, ktoré okolo seba vytvára je pre prvákov v prvých školských dňoch to najdôležitejšie. Skôr, ako začnú čítať, písať, či počítať potrebujú nadviazať vzťah so svojim priateľom, parťákom – učiteľom. Vzťah založený na vzájomnej dôvere, úcte a radostnej spolupráci.

Prvácky učiteľ utvára celoživotný vzťah ku škole, ku vzdelávaniu. Zostane navždy v spomienkach. Po ňom prídu ďalší. Ale prvý môže byť len jeden. Tak, ako v láske.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *