Debatujme s deťmi v škole

Je ťažké učiť v škole deti morálnym hodnotám, úcte, čestnosti, keď obraz spoločnosti ponúka častokrát vzory celkom odlišné. Správy o spravovaní štátu, o veciach verejných v nás vyvolávajú pochybnosti, či vôbec má zmysel o niečo sa usilovať. Veriť, že spoločnosť môže byť spravovaná dobre.

Učiteľ musí túto vieru nachádzať v sebe denne odznova. Inak ju nemá z čoho žiakom odovzdávať. Niekedy má zúfalý pocit márnosti, inokedy dôvod na drobnú radosť. Prekážok je neúrekom, pomoci pomenej.

Napriek tomu nemôžeme rezignovať. Práve preto, čo sa okolo nás deje, je potrebné sa s deťmi rozprávať. Prítomnosť bude ovplyvňovať ich budúcnosť. Diskutujme s nimi úprimne a veku primerane. Učme deti konštruktívne argumentovať, pracovať s informáciami, byť zodpovední za seba, byť vnímaví k iným. Máme na to dostatok príležitostí v každom vyučovacom predmete. Konkrétne a zmysluplne. Napríklad na slovenčine vyberajme aktuálne hodnotné témy na prácu s textom, ale i na určovanie slovných druhov. V matematike riešme enviromentálne slovné úlohy.

Spájajme učenie so životom. Vtiahnime deti do debaty, nechajme ich prejaviť svoj názor. Bavme sa otvorene, do hĺbky, nie povrchne. Vytvorme atmosféru dôvery a rešpektu. Detská viera v ideály je silná. Deti chcú veriť v dobro a spravodlivosť. Je to aj naša šanca.

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …