Nediktujme prvákom diktáty

Učiť deti v prvej triede písané písmo? Niet zmysluplného argumentu za, pokiaľ  nie sú zručné v čítaní s porozumením, komunikácií, samostatnom rozprávaní a vyjadrovaní sa. Požiadavka písať v prvej triede len tlačeným písmom je zložitá cesta tradičným slovenským školstvom.

Nepísať s prvákmi diktáty je ľahšie obhájiteľné. Nevyskytuje sa o nich zmienka v cieľoch inovovaných učebných osnov ani vo vzdelávacom štandarde. Základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov v prvej triede je zapamätať si všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.

V obsahu je síce písanie slov a viet podľa diktovania uvedené, ale to môže mať rôznu formu.  Na to, aby sme zistili, či vedia prváci písať, či dobre počujú, či ovládajú všetky písmená, vieme prísť aj inak, ako písaním  klasických diktátov. Rovnako, keď máme pochybnosti, či nemajú dysgrafiu, dyspraxiu. Aj na trénovanie pozornosti a sústredenosti sú rôzne iné aktivity, ako tradičné diktáty.

Keď už prvákom text diktovať, tak až po ukončení šlabikárového obdobia. Napríklad aj takto:

* Rozdajte deťom pripravené očíslované slová, vety. Nechajte ich nadiktovať vám ich. Zapisujte ich na tabuľu. Nahlas si hovorte, čo píšete. Občas sa s deťmi poraďte o správnosti. Majte pripravené pozoruhodné slovné spojenia.

* Kontrolujte na tabuli spolu s deťmi, či ste všetko napísali dobre. Zvýraznite farebne diakritiku a interpunkčné znamienka.

* Text spoločne nahlas prečítajte. Potom ho zakryte  a zreteľne nadiktujte. Upozornite na ypsilony i prípadné čiarky vo vetách.

* Po nadiktovaní celého textu hovorte vetu po vete na kontrolu s tým, koľko má každá veta bodiek, mäkčeňov, dĺžňov. Buď povedzte počet vy a deti si v  písankách počítajú, alebo nechajte deti vzájomne si počet porovnávať a dospieť k spoločnému správnemu výsledku.

* Odokryte text na tabuli a nechajte ho deťom v tichosti si porovnať, skontrolovať. Keď sú so svojou prácou hotové a spokojné, požiadajte ich, aby vám písanky individuálne doniesli. Skontrolujte spoločne s  každým dieťaťom jeho text.  Nájdite ešte prípadné omyly. Povzbudzujte, nekritizujte. Podporujete tým u dieťaťa sebadôveru a zodpovednosť za svoju prácu. Diktovaný text  sa písať len učí. Nemá sa báť vášho hodnotenia.

Pred diktovaním majte pripravenú činnosť, ktorej sa budú venovať deti, ktoré skončili skôr. Samostatne v tichosti, aby nerušili deti, ktoré sa ešte potrebujú sústrediť na kontrolu svojho textu. Rovnako pripravte deťom činnosť, pokým budete individuálne s dieťaťom  kontrolovať, ako zvládlo napísať a skontrolovať svoj text.

Vyčleňte si na diktovanie a kontrolovanie textov dostatok času. Pracujte v pokojnej a dôvernej atmosfére.  Deti sa  postupne naučia nielen diktovaný text správne zapísať, ale i samé texty na diktovanie vymýšľať.

Je praxou overené, že aj z diktovania sa dá urobiť činnosť, ktorá deti baví.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …