Nie pre deti, spolu s deťmi

Aj výzdobu triedy môžeme poňať ako príležitosť pre prirodzené učenie spojené so životom.

Je radosť vojsť do krásne nazdobenej prváckej triedy.  Veselej, farebnej. Iste je za tým kopu námahy a času učiteľa. No možno, by sa ten čas dal využiť efektívnejšie.

Áno, prvákov by nemali vítať holé steny. Má ich čakať príjemné prostredie. Trieda nazdobená s mierou a s úmyslom, že si ju dotvoríme spoločne. Máme sa od prvého dňa na čo tešiť. Naša trieda. Poobzerajme sa po nej. Čo v nej môžeme zmeniť, vylepšiť? Zoznámme sa s metódou brainstormingu, ktorá nám ešte veľakrát pomôže. Je skvelé dávať nápady, inšpirovať sa jeden druhým. Cítiť sa dôležitou, rovnocennou súčasťou nového kolektívu. Zažiť od prvých dní pocit spolupatričnosti, zodpovednosti a dôvery. Podieľať sa na tvorbe prostredia, v ktorom strávime najbližších desať mesiacov väčšinu svojho času.

Pracovať na obohatenom a zmysluplnom prostredí triedy môžeme na každom vyučovacom predmete. Nie je to len záležitosť výtvarnej výchovy a pripnutých obrázkov. Vyrábajme písmená, číslice, domy, stromy, … Čokoľvek, čo si chceme zapamätať, na čo sa chceme pozerať. Vlastné piktogramy životných pravidiel. Prírodniny, ekologické námety. Trénujme kreativitu, priestorové myslenie, samostatnosť aj tímovú prácu. Informácie pridávajme priebežne podľa aktuálnych vzdelávacích tém.

Pracujme spolu s deťmi. Nie pre ne. Naučia sa tým oveľa viac. Chce to od učiteľa veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Vyplatí sa. V ďalších ročníkoch už bude pre deti samozrejmé starať sa o svoju triedu. Postupne si začnú všímať aj okolité prostredie, v ktorom žijú. Zaujímať sa oň. Meniť ho. Zdanlivá maličkosť v prvej triede dáva základy aktívneho prístupu k svetu, v ktorom žijeme.

Preto – inovujme aj v detailoch. Nech nás  život  baví a napĺňa. Aj v škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *