Nie pre deti, spolu s deťmi

Aj výzdobu triedy môžeme poňať ako príležitosť pre prirodzené učenie spojené so životom.

Je radosť vojsť do krásne nazdobenej prváckej triedy.  Veselej, farebnej. Iste je za tým kopu námahy a času učiteľa. No možno, by sa ten čas dal využiť efektívnejšie.

Áno, prvákov by nemali vítať holé steny. Má ich čakať príjemné prostredie. Trieda nazdobená s mierou a s úmyslom, že si ju dotvoríme spoločne. Máme sa od prvého dňa na čo tešiť. Naša trieda. Poobzerajme sa po nej. Čo v nej môžeme zmeniť, vylepšiť? Zoznámme sa s metódou brainstormingu, ktorá nám ešte veľakrát pomôže. Je skvelé dávať nápady, inšpirovať sa jeden druhým. Cítiť sa dôležitou, rovnocennou súčasťou nového kolektívu. Zažiť od prvých dní pocit spolupatričnosti, zodpovednosti a dôvery. Podieľať sa na tvorbe prostredia, v ktorom strávime najbližších desať mesiacov väčšinu svojho času.

Pracovať na obohatenom a zmysluplnom prostredí triedy môžeme na každom vyučovacom predmete. Nie je to len záležitosť výtvarnej výchovy a pripnutých obrázkov. Vyrábajme písmená, číslice, domy, stromy, … Čokoľvek, čo si chceme zapamätať, na čo sa chceme pozerať. Vlastné piktogramy životných pravidiel. Prírodniny, ekologické námety. Trénujme kreativitu, priestorové myslenie, samostatnosť aj tímovú prácu. Informácie pridávajme priebežne podľa aktuálnych vzdelávacích tém.

Pracujme spolu s deťmi. Nie pre ne. Naučia sa tým oveľa viac. Chce to od učiteľa veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Vyplatí sa. V ďalších ročníkoch už bude pre deti samozrejmé starať sa o svoju triedu. Postupne si začnú všímať aj okolité prostredie, v ktorom žijú. Zaujímať sa oň. Meniť ho. Zdanlivá maličkosť v prvej triede dáva základy aktívneho prístupu k svetu, v ktorom žijeme.

Preto – inovujme aj v detailoch. Nech nás  život  baví a napĺňa. Aj v škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …