TEST Ako s porozumením učiť čítať s porozumením

Nie, v nadpise nie je preklep. Najprv musíme sami porozumieť, čo chceme naučiť, až potom môžeme učiť čítať druhých. Či je to tak, vám napovedia odpovede na otázky orientačného testu. Vyhodnotenie a využitie výsledkov je na vás.

1. Podporujem v rámci čítania kreativitu a fantáziu?
2. Ponúkam deťom texty, ktoré ich vtiahnu prirodzene do deja?
3. Vyberám texty s pútavými, korešpondujúcimi ilustráciami?
3. Učím čítaný príbeh ďalej rozvíjať, meniť, nazerať naň z viacerých uhlov pohľadu?
4. Súhlasím s názorom, že učenie čítania má byť ponímané interdisciplinárne?
5. Učím deti umeniu klásť otázky?
6. Rozvíjam komunikačné zručnosti v debate, diskusii a argumentácií?
7. Učím vyhľadávať ďalšie informácie o prečítanom z viacerých zdrojov, kriticky myslieť?
8. Považujem súťaž na rýchlosť čítania za smerodajnú pre čítanie s porozumením?
9. Je pre mňa pri čítaní s deťmi dôležitá atmosféra dôvery a porozumenia?
10. Baví ma učiť deti čítať s porozumením k ich individuálnym potrebám, zručnostiam a talentom?
11. Zdieľam s deťmi radosť z toho, čo dokážu, čo sa nám spoločne podarí?
12. Viem obhájiť postoj, že učiť deti celoživotnej láske ku knihám, ku vzdelávaniu nepotrebuje hodnotenie známkami, percentami ani bodmi?
13. Som ja sám ochotný stále sa učiť, prijímať nové názory a tvoriť?

Doplňujúca otázka:  Ako vnímate chyby?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *