TEST Ako s porozumením učiť čítať s porozumením

Nie, v nadpise nie je preklep. Najprv musíme sami porozumieť, čo chceme naučiť, až potom môžeme učiť čítať druhých. Či je to tak, vám napovedia odpovede na otázky orientačného testu. Vyhodnotenie a využitie výsledkov je na vás.

1. Podporujem v rámci čítania kreativitu a fantáziu?
2. Ponúkam deťom texty, ktoré ich vtiahnu prirodzene do deja?
3. Vyberám texty s pútavými, korešpondujúcimi ilustráciami?
3. Učím čítaný príbeh ďalej rozvíjať, meniť, nazerať naň z viacerých uhlov pohľadu?
4. Súhlasím s názorom, že učenie čítania má byť ponímané interdisciplinárne?
5. Učím deti umeniu klásť otázky?
6. Rozvíjam komunikačné zručnosti v debate, diskusii a argumentácií?
7. Učím vyhľadávať ďalšie informácie o prečítanom z viacerých zdrojov, kriticky myslieť?
8. Považujem súťaž na rýchlosť čítania za smerodajnú pre čítanie s porozumením?
9. Je pre mňa pri čítaní s deťmi dôležitá atmosféra dôvery a porozumenia?
10. Baví ma učiť deti čítať s porozumením k ich individuálnym potrebám, zručnostiam a talentom?
11. Zdieľam s deťmi radosť z toho, čo dokážu, čo sa nám spoločne podarí?
12. Viem obhájiť postoj, že učiť deti celoživotnej láske ku knihám, ku vzdelávaniu nepotrebuje hodnotenie známkami, percentami ani bodmi?
13. Som ja sám ochotný stále sa učiť, prijímať nové názory a tvoriť?

Doplňujúca otázka:  Ako vnímate chyby?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …

 • Čas detstva a rodičovstva

  Koľko času má detstvo? Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho Čítať ďalej …

 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …