TEST Ako s porozumením učiť čítať s porozumením

Nie, v nadpise nie je preklep. Najprv musíme sami porozumieť, čo chceme naučiť, až potom môžeme učiť čítať druhých. Či je to tak, vám napovedia odpovede na otázky orientačného testu. Vyhodnotenie a využitie výsledkov je na vás.

1. Podporujem v rámci čítania kreativitu a fantáziu?
2. Ponúkam deťom texty, ktoré ich vtiahnu prirodzene do deja?
3. Vyberám texty s pútavými, korešpondujúcimi ilustráciami?
3. Učím čítaný príbeh ďalej rozvíjať, meniť, nazerať naň z viacerých uhlov pohľadu?
4. Súhlasím s názorom, že učenie čítania má byť ponímané interdisciplinárne?
5. Učím deti umeniu klásť otázky?
6. Rozvíjam komunikačné zručnosti v debate, diskusii a argumentácií?
7. Učím vyhľadávať ďalšie informácie o prečítanom z viacerých zdrojov, kriticky myslieť?
8. Považujem súťaž na rýchlosť čítania za smerodajnú pre čítanie s porozumením?
9. Je pre mňa pri čítaní s deťmi dôležitá atmosféra dôvery a porozumenia?
10. Baví ma učiť deti čítať s porozumením k ich individuálnym potrebám, zručnostiam a talentom?
11. Zdieľam s deťmi radosť z toho, čo dokážu, čo sa nám spoločne podarí?
12. Viem obhájiť postoj, že učiť deti celoživotnej láske ku knihám, ku vzdelávaniu nepotrebuje hodnotenie známkami, percentami ani bodmi?
13. Som ja sám ochotný stále sa učiť, prijímať nové názory a tvoriť?

Doplňujúca otázka:  Ako vnímate chyby?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …