Online učenie – vzdelávanie, ktoré baví

To, s akým odhodlaním sa celá učiteľská obec vrhla na online vyučovanie, s ktorým sme tu doteraz nemali celoplošne žiadnu skúsenosť, ma napĺňa nádejou a optimizmom, že sa s rovnakou vervou pustíme do ďalšej zmeny.

Zmeníme prístup ku vzdelávaniu.

Môžeme to uskutočniť naraz. Zásady online učenia sú kompatibilné so zásadami vyučovania, ako ho poznáme.
Stačí dodržiavať jedno pravidlo. Musí nás to baviť.
Deti, učiteľov i rodičov.

Tu sú niektoré zo všeobecne platných zásad online pedagogiky:

* Dajme deťom najavo radosť, že sa vidíme. Nalaďme sa na spoločnú vlnu.
* Rešpektujme rozličné podmienky, ktoré deti doma majú.
* Komunikujme s úctou a priateľsky. Upevňujme vzájomnú dôveru.
* Umožnime deťom prevziať spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie. Motivujme, neprikazujme.
* Ponúknime im možnosť výberu. Sledujme pri tom svoj vyučovací cieľ.
* Prehodnoťme svoju rolu učiteľa. Sprevádzajme deti procesom objavovania a poznávania.
* Prispôsobme vyučovací proces deťom. Dbajme na individuálny prístup.
* Nezahlcujme ich učivom. Vyberajme len to podstatné.
* Spájajme učenie so životom. Riešme reálne úlohy.
* Dodržiavajme veku primeranú psychohygienu v online rozvrhu týždňa.
* Dbajme na okamžitú spätnú väzbu. Pomôže to nám i deťom.
* Učme sa spolupracovať, riešiť problémy, triediť a vyhodnocovať informácie.
* Poskytujme deťom podporu v spolupráci s rodičmi. V prípade potreby so špecialistami.
* Tvorme, hýbme sa a smejme.
* Zdieľajme skúsenosti s ľuďmi z odboru, inšpirujme sa aj inde.
* Učme sa efektívne nakladať s časom. Doprajme sebe i deťom čas na relax.

Že je to náročné? Áno, je. Cesta zmeny vyžaduje veľa osobného úsilia. Preto, ak si zoberieme za svoju čo len jednu zásadu, budeme k cieľu všetci o kúsok bližšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …

 • Čas detstva a rodičovstva

  Koľko času má detstvo? Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho Čítať ďalej …

 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …