Online učenie – vzdelávanie, ktoré baví

To, s akým odhodlaním sa celá učiteľská obec vrhla na online vyučovanie, s ktorým sme tu doteraz nemali celoplošne žiadnu skúsenosť, ma napĺňa nádejou a optimizmom, že sa s rovnakou vervou pustíme do ďalšej zmeny.

Zmeníme prístup ku vzdelávaniu.

Môžeme to uskutočniť naraz. Zásady online učenia sú kompatibilné so zásadami vyučovania, ako ho poznáme.
Stačí dodržiavať jedno pravidlo. Musí nás to baviť.
Deti, učiteľov i rodičov.

Tu sú niektoré zo všeobecne platných zásad online pedagogiky:

* Dajme deťom najavo radosť, že sa vidíme. Nalaďme sa na spoločnú vlnu.
* Rešpektujme rozličné podmienky, ktoré deti doma majú.
* Komunikujme s úctou a priateľsky. Upevňujme vzájomnú dôveru.
* Umožnime deťom prevziať spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie. Motivujme, neprikazujme.
* Ponúknime im možnosť výberu. Sledujme pri tom svoj vyučovací cieľ.
* Prehodnoťme svoju rolu učiteľa. Sprevádzajme deti procesom objavovania a poznávania.
* Prispôsobme vyučovací proces deťom. Dbajme na individuálny prístup.
* Nezahlcujme ich učivom. Vyberajme len to podstatné.
* Spájajme učenie so životom. Riešme reálne úlohy.
* Dodržiavajme veku primeranú psychohygienu v online rozvrhu týždňa.
* Dbajme na okamžitú spätnú väzbu. Pomôže to nám i deťom.
* Učme sa spolupracovať, riešiť problémy, triediť a vyhodnocovať informácie.
* Poskytujme deťom podporu v spolupráci s rodičmi. V prípade potreby so špecialistami.
* Tvorme, hýbme sa a smejme.
* Zdieľajme skúsenosti s ľuďmi z odboru, inšpirujme sa aj inde.
* Učme sa efektívne nakladať s časom. Doprajme sebe i deťom čas na relax.

Že je to náročné? Áno, je. Cesta zmeny vyžaduje veľa osobného úsilia. Preto, ak si zoberieme za svoju čo len jednu zásadu, budeme k cieľu všetci o kúsok bližšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …