Nielen ako, ale aj čo

Čo učiť, vedieť z učiva vybrať podstatu je učiteľským umením. Vyžaduje vysokú profesionalitu, skúsenosť a cit pre dôležité veci. Na prvý pohľad to môže vyzerať zložito. V zásade sa stačí riadiť jedným jednoduchým pravidlom. Dôležité je to, čo dáva zmysel. Inak povedané – čo je použiteľné pre život.

Z každého vyučovacieho predmetu, v každom ročníku vieme vybrať, čo je dôležité a čo môžeme vynechať. Učebnice ani pracovné zošity nie sú záväznou normou. Je dostatok lepších, zaujímavejších zdrojov, z ktorých môžeme čerpať, ak vieme, čo chceme naučiť.

Nepotrebujeme zaťažovať seba, deti ani rodičov vypracovávaním a kontrolou neúmerného množstva cvičení v pracovných listoch. Nepotrebujeme prenášať ťarchu doučovania na rodičov. Vďaka nim sa mohlo úspešne rozbehnúť učenie na diaľku. Ale nezamieňajme si  kuchyne, či obývačky za triedy. Majme na zreteli rozumný čas trávenia detí pred displejom, či monitorom. Nechajme ich žiť realitu. Aj keď v náročných časoch.

Spolupráca rodičov a učiteľov bola, je a bude potrebná. Komunikujme, pomáhajme si. Ostaňme však sami sebou. Rodičia rodičmi. Učitelia učiteľmi. Pre deti sme vo svojich roliach najlepší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …

 • Čas detstva a rodičovstva

  Koľko času má detstvo? Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho Čítať ďalej …

 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …