Nielen ako, ale aj čo

Čo učiť, vedieť z učiva vybrať podstatu je učiteľským umením. Vyžaduje vysokú profesionalitu, skúsenosť a cit pre dôležité veci. Na prvý pohľad to môže vyzerať zložito. V zásade sa stačí riadiť jedným jednoduchým pravidlom. Dôležité je to, čo dáva zmysel. Inak povedané – čo je použiteľné pre život.

Z každého vyučovacieho predmetu, v každom ročníku vieme vybrať, čo je dôležité a čo môžeme vynechať. Učebnice ani pracovné zošity nie sú záväznou normou. Je dostatok lepších, zaujímavejších zdrojov, z ktorých môžeme čerpať, ak vieme, čo chceme naučiť.

Nepotrebujeme zaťažovať seba, deti ani rodičov vypracovávaním a kontrolou neúmerného množstva cvičení v pracovných listoch. Nepotrebujeme prenášať ťarchu doučovania na rodičov. Vďaka nim sa mohlo úspešne rozbehnúť učenie na diaľku. Ale nezamieňajme si  kuchyne, či obývačky za triedy. Majme na zreteli rozumný čas trávenia detí pred displejom, či monitorom. Nechajme ich žiť realitu. Aj keď v náročných časoch.

Spolupráca rodičov a učiteľov bola, je a bude potrebná. Komunikujme, pomáhajme si. Ostaňme však sami sebou. Rodičia rodičmi. Učitelia učiteľmi. Pre deti sme vo svojich roliach najlepší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …