Nielen ako, ale aj čo

Čo učiť, vedieť z učiva vybrať podstatu je učiteľským umením. Vyžaduje vysokú profesionalitu, skúsenosť a cit pre dôležité veci. Na prvý pohľad to môže vyzerať zložito. V zásade sa stačí riadiť jedným jednoduchým pravidlom. Dôležité je to, čo dáva zmysel. Inak povedané – čo je použiteľné pre život.

Z každého vyučovacieho predmetu, v každom ročníku vieme vybrať, čo je dôležité a čo môžeme vynechať. Učebnice ani pracovné zošity nie sú záväznou normou. Je dostatok lepších, zaujímavejších zdrojov, z ktorých môžeme čerpať, ak vieme, čo chceme naučiť.

Nepotrebujeme zaťažovať seba, deti ani rodičov vypracovávaním a kontrolou neúmerného množstva cvičení v pracovných listoch. Nepotrebujeme prenášať ťarchu doučovania na rodičov. Vďaka nim sa mohlo úspešne rozbehnúť učenie na diaľku. Ale nezamieňajme si  kuchyne, či obývačky za triedy. Majme na zreteli rozumný čas trávenia detí pred displejom, či monitorom. Nechajme ich žiť realitu. Aj keď v náročných časoch.

Spolupráca rodičov a učiteľov bola, je a bude potrebná. Komunikujme, pomáhajme si. Ostaňme však sami sebou. Rodičia rodičmi. Učitelia učiteľmi. Pre deti sme vo svojich roliach najlepší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *