Učitelia, pripravte deti na život v globálnej ekonomike

Naučte deti používať nové zručnosti potrebné pre interdisciplinárne učenie. Hranice medzi vednými odbormi sa stierajú. Vybavte deti kompetenciami potrebnými pre spokojný a úspešný život v zmenených podmienkach.

Naučte deti:

* pracovať s dátami
* vyhľadávať zdroje
* triediť a spracovávať informácie
* myslieť pružne
* klásť múdre otázky a hľadať zmysluplné odpovede
* analyzovať, predvídať, hľadať koncepčné riešenia, inovovať
* všestranne uplatňovať tvorivosť a vynaliezavosť
* vedieť sa flexibilne prispôsobiť
* zdolávať prekážky, vedieť si poradiť* pracovať s chybami ako s výzvami
* pracovať samostatne a spolupracovať v tíme na projektoch
* komunikovať verbálne a neverbálne
* nadväzovať a udržiavať zdravé vzťahy
* zaujímať sa o dianie okolo seba, ísť do hĺbky poznania
* prijímať slobodné rozhodnutia, rozumieť ich dôsledkom a byť za ne zodpovední
* efektívne narábať s časom, mať vnútornú disciplínu
* súcitiť a byť empatickí
* rešpektovať odlišnosti
* pracovať na sebe, využívať príležitosti na rozvoj
* mať úctu k životu, byť vnímaví a starostliví k ľuďom i k prírode
* brať život s nadhľadom a zdravým humorom
* mať odvahu kriticky myslieť a tvorivo žiť.

Deti potrebujú vzory, od nich sa učia najlepšie. Vy nimi ste. Je čas osobností, nie učebníc. Využite ho. Kým je na to čas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *