Učitelia, pripravte deti na život v globálnej ekonomike

Naučte deti používať nové zručnosti potrebné pre interdisciplinárne učenie. Hranice medzi vednými odbormi sa stierajú. Vybavte deti kompetenciami potrebnými pre spokojný a úspešný život v zmenených podmienkach.

Naučte deti:

* pracovať s dátami
* vyhľadávať zdroje
* triediť a spracovávať informácie
* myslieť pružne
* klásť múdre otázky a hľadať zmysluplné odpovede
* analyzovať, predvídať, hľadať koncepčné riešenia, inovovať
* všestranne uplatňovať tvorivosť a vynaliezavosť
* vedieť sa flexibilne prispôsobiť
* zdolávať prekážky, vedieť si poradiť* pracovať s chybami ako s výzvami
* pracovať samostatne a spolupracovať v tíme na projektoch
* komunikovať verbálne a neverbálne
* nadväzovať a udržiavať zdravé vzťahy
* zaujímať sa o dianie okolo seba, ísť do hĺbky poznania
* prijímať slobodné rozhodnutia, rozumieť ich dôsledkom a byť za ne zodpovední
* efektívne narábať s časom, mať vnútornú disciplínu
* súcitiť a byť empatickí
* rešpektovať odlišnosti
* pracovať na sebe, využívať príležitosti na rozvoj
* mať úctu k životu, byť vnímaví a starostliví k ľuďom i k prírode
* brať život s nadhľadom a zdravým humorom
* mať odvahu kriticky myslieť a tvorivo žiť.

Deti potrebujú vzory, od nich sa učia najlepšie. Vy nimi ste. Je čas osobností, nie učebníc. Využite ho. Kým je na to čas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …

 • Patrí písané písmo do prvej triedy?

  Prečo prvákov neteší písanie Len málo prvákov sa učí písať s radosťou. Na začiatku majú veľké očakávania, sú zvedaví, no s narastajúcim počtom písmen ich písanie prestane baviť. Mnohé šesťročné deti na zvládnutie učenia sa písať písaným písmom ešte psychicky Čítať ďalej …

 • Užívajte si svoje rodičovstvo, nie školský polrok

  Ak chcete nechať deťom užívať si detstvo, urobíte to najlepšie tak, že si s nimi užijete rodičovstvo. Rodičovská výchova nemá výnimky. Čas ani pandémia nezastaví. Nedá sa posunúť, ani odložiť na lepšie časy. Rutina denného režimu v uzavretom priestore dáva Čítať ďalej …