Učitelia, pripravte deti na život v globálnej ekonomike

Naučte deti používať nové zručnosti potrebné pre interdisciplinárne učenie. Hranice medzi vednými odbormi sa stierajú. Vybavte deti kompetenciami potrebnými pre spokojný a úspešný život v zmenených podmienkach.

Naučte deti:

* pracovať s dátami
* vyhľadávať zdroje
* triediť a spracovávať informácie
* myslieť pružne
* klásť múdre otázky a hľadať zmysluplné odpovede
* analyzovať, predvídať, hľadať koncepčné riešenia, inovovať
* všestranne uplatňovať tvorivosť a vynaliezavosť
* vedieť sa flexibilne prispôsobiť
* zdolávať prekážky, vedieť si poradiť* pracovať s chybami ako s výzvami
* pracovať samostatne a spolupracovať v tíme na projektoch
* komunikovať verbálne a neverbálne
* nadväzovať a udržiavať zdravé vzťahy
* zaujímať sa o dianie okolo seba, ísť do hĺbky poznania
* prijímať slobodné rozhodnutia, rozumieť ich dôsledkom a byť za ne zodpovední
* efektívne narábať s časom, mať vnútornú disciplínu
* súcitiť a byť empatickí
* rešpektovať odlišnosti
* pracovať na sebe, využívať príležitosti na rozvoj
* mať úctu k životu, byť vnímaví a starostliví k ľuďom i k prírode
* brať život s nadhľadom a zdravým humorom
* mať odvahu kriticky myslieť a tvorivo žiť.

Deti potrebujú vzory, od nich sa učia najlepšie. Vy nimi ste. Je čas osobností, nie učebníc. Využite ho. Kým je na to čas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …