Sloboda učiteľa v školskej praxi

Učitelia, ktorí sa vo svojej profesii cítia slobodne, menia tradičné školstvo na moderný vzdelávací systém. Vo svojich prednáškach často hovorím o slobode, o umení byť sám sebou. Spoločne s úctou, tvorivosťou, zodpovednosťou a empatiou je súčasťou profesionálnej výbavy učiteľa.

Do akej miery vieme byť v škole slobodní, závisí aj od nášho právneho vedomia.

Uvediem jednoduchý príklad. V škole s priestrannými chodbami a veľkým školským dvorom bolo vnútorným predpisom školy nariadené žiakom tráviť všetky prestávky vo svojich triedach. V praxi to znamenalo, že ani počas hlavnej prestávky ich nemohli učitelia zobrať von na dvor. V škole neboli pre žiakov určené žiadne iné priestory na trávenie hlavnej prestávky. Museli ostávať len vo svojich triedach.

Nie všetci učitelia s tým boli stotožnení, najmä keď bolo pekné počasie a dvor priam lákal deti pobehať si na ňom. Školský poriadok im to nedovoľoval. Vnútorné predpisy sú pre zamestnancov školy záväzné. Čo v prípade, ak je nariadenie v rozpore so zásadami psychohygieny dieťaťa?  Či v nesúlade s ustanovením ods. 5 § 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov: „Žiaci počas hlavnej prestávky, ak sú na to utvorené podmienky, sa zdržiavajú mimo učebne v určených priestoroch.“?

Školský poriadok má zmysel, ak je v prospech detí i dospelých. Ak učitelia vedia, že tomu tak nie je, majú mlčať alebo vyjadriť svoj nesúhlas? Prejaviť svoj názor, ísť proti mlčiacej väčšine, nie je ľahké. Ale nemôcť byť sám sebou, ísť dlhodobo proti svojmu presvedčeniu je pre slobodne zmýšľajúcich učiteľov ešte ťažšie. Niektorí to vzdajú a odídu. No nájdu sa aj takí, čo vydržia a uspejú. Otvorene a nekonfliktne pomenovávajú problémy, konštruktívne argumentujú, hľadajú efektívne riešenia. Vlastným príkladom menia školy na spolupracujúce spoločenstvá, založené na fungujúcich medziľudských vzťahoch.

Na to, aby sme konali slobodne, potrebujeme odvahu.  Pomôže pritom uvedomiť si, že:

 • môžeme si dovoliť byť autentickí, nič nepredstierať
 • máme právo na svoju nezávislosť od mienky a posudzovania iných
 • vieme ovládať svoje negatívne emócie, sme citovo zrelé osobnosti
 • nesieme plnú zodpovednosť za seba, nezvaľujeme vinu na okolnosti, či ľudí
 • sme kompetentní rozlíšiť podstatné a nepodstatné a podľa toho investovať svoju energiu
 • máme možnosť výberu, ako sa zachovať
 • potrebujeme rozvíjať svoju kreativitu a realizovať sa
 • to čo robíme, nás má napĺňať pocitom spokojnosti
 • máme právo robiť chyby a premieňať ich na výzvy, ktoré nám pomáhajú rásť
 • môžeme inšpirovať iných a sami sa učiť od druhých.
Skôr či neskôr sa učenie vráti späť do školských kolektívov. Každý si so sebou prinesie niečo, čo ho zmenilo. Vzťahy založené na dôvere, rešpekte a spolupráci budú dôležitejšie ako neprebrané učivo. Učitelia budú musieť preukázať veľa empatie, porozumenia a odvahy riešiť veci, ktoré vyvstanú po návrate do škôl. Umenie byť sám sebou dostane novú príležitosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
 • Školstvo bez kultúry neprežije Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie aj v ...Čítať ďalej...
 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Nepotrebujem ich. Máš pravdu. Nepotrebuješ. Ani ja. Keď ...Čítať ďalej...
 • Milí rodičia, z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového ...Čítať ďalej...
 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako AMÁLKA ...Čítať ďalej...
 • Domáce vzdelávanie – Zákon 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 Individuálne vzdelávanie (1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. (2) O povolení individuálneho vzdelávania ...Čítať ďalej...
Najnovšie články:
 • Školstvo bez kultúry neprežije

  Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej … Bez umenia a kultúry školstvo neprežije. Podržať umenie Čítať ďalej …

 • 24 rokov rodičovstva v 4 okamihoch

  Keď mal štyri roky: Mami, poď sa so mnou hrať. Nemôžem, musím upratať. Nemusíš, chceš. Máš pravdu. Chcela som upratovať. Ale viac sa chcem s tebou hrať. Poupratujeme potom spolu. Keď mal šesť rokov: Mami, na čo sú mi známky? Čítať ďalej …

 • Milí rodičia,

  z celého srdca vám prajem, aby sa tento školský rok, stal pre vás v tom najlepšom zmysle nezabudnuteľný. Napriek neistote s akou začína. Obavy a neistota sú na mieste, nemali by však zatieniť radostné očakávania a vzrušujúce napätie z nového Čítať ďalej …

 • Učitelia na javisku života

  Ešte pár dní a zdvihne sa opona ďalšieho školského roka. Na jeho javisku sa budú odohrávať tisícky skutočných príbehov. Každý deň bude premiéra. Netrúfame si dnes povedať, čím nás prekvapí. To, čo vieme je, že dej musí stále napredovať a Čítať ďalej …

 • Šlabikárová knižka – čítanie priateľské deťom

  Vo vzdelávaní majú príbehy a rozprávky svoje pevné miesto. Oprávnene. Obohacujú detskú myseľ, cibria fantáziu, predstavivosť a tvorivosť.  Šlabikárová knižka je detskou rozprávkovo-náučnou knižkou. Učenie čítania spája s hodnotami, na ktorých v živote záleží. Prečo je šlabikárová knižka A ako Čítať ďalej …