Sloboda učiteľa v školskej praxi

Učitelia, ktorí sa vo svojej profesii cítia slobodne, menia tradičné školstvo na moderný vzdelávací systém. Vo svojich prednáškach často hovorím o slobode, o umení byť sám sebou. Spoločne s úctou, tvorivosťou, zodpovednosťou a empatiou je súčasťou profesionálnej výbavy učiteľa.

Do akej miery vieme byť v škole slobodní, závisí aj od nášho právneho vedomia.

Uvediem jednoduchý príklad. V škole s priestrannými chodbami a veľkým školským dvorom bolo vnútorným predpisom školy nariadené žiakom tráviť všetky prestávky vo svojich triedach. V praxi to znamenalo, že ani počas hlavnej prestávky ich nemohli učitelia zobrať von na dvor. V škole neboli pre žiakov určené žiadne iné priestory na trávenie hlavnej prestávky. Museli ostávať len vo svojich triedach.

Nie všetci učitelia s tým boli stotožnení, najmä keď bolo pekné počasie a dvor priam lákal deti pobehať si na ňom. Školský poriadok im to nedovoľoval. Vnútorné predpisy sú pre zamestnancov školy záväzné. Čo v prípade, ak je nariadenie v rozpore so zásadami psychohygieny dieťaťa?  Či v nesúlade s ustanovením ods. 5 § 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov: „Žiaci počas hlavnej prestávky, ak sú na to utvorené podmienky, sa zdržiavajú mimo učebne v určených priestoroch.“?

Školský poriadok má zmysel, ak je v prospech detí i dospelých. Ak učitelia vedia, že tomu tak nie je, majú mlčať alebo vyjadriť svoj nesúhlas? Prejaviť svoj názor, ísť proti mlčiacej väčšine, nie je ľahké. Ale nemôcť byť sám sebou, ísť dlhodobo proti svojmu presvedčeniu je pre slobodne zmýšľajúcich učiteľov ešte ťažšie. Niektorí to vzdajú a odídu. No nájdu sa aj takí, čo vydržia a uspejú. Otvorene a nekonfliktne pomenovávajú problémy, konštruktívne argumentujú, hľadajú efektívne riešenia. Vlastným príkladom menia školy na spolupracujúce spoločenstvá, založené na fungujúcich medziľudských vzťahoch.

Na to, aby sme konali slobodne, potrebujeme odvahu.  Pomôže pritom uvedomiť si, že:

 • môžeme si dovoliť byť autentickí, nič nepredstierať
 • máme právo na svoju nezávislosť od mienky a posudzovania iných
 • vieme ovládať svoje negatívne emócie, sme citovo zrelé osobnosti
 • nesieme plnú zodpovednosť za seba, nezvaľujeme vinu na okolnosti, či ľudí
 • sme kompetentní rozlíšiť podstatné a nepodstatné a podľa toho investovať svoju energiu
 • máme možnosť výberu, ako sa zachovať
 • potrebujeme rozvíjať svoju kreativitu a realizovať sa
 • to čo robíme, nás má napĺňať pocitom spokojnosti
 • máme právo robiť chyby a premieňať ich na výzvy, ktoré nám pomáhajú rásť
 • môžeme inšpirovať iných a sami sa učiť od druhých.
Skôr či neskôr sa učenie vráti späť do školských kolektívov. Každý si so sebou prinesie niečo, čo ho zmenilo. Vzťahy založené na dôvere, rešpekte a spolupráci budú dôležitejšie ako neprebrané učivo. Učitelia budú musieť preukázať veľa empatie, porozumenia a odvahy riešiť veci, ktoré vyvstanú po návrate do škôl. Umenie byť sám sebou dostane novú príležitosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník

  Dobrý učiteľ je ako dobrý záhradník. S láskou pestuje svoje dietky rastlinky, stará sa o ne, záleží mu na každej jednej. Vytvára im špecifické podmienky podľa jednotlivých potrieb a nárokov. Chystá im pôdu s dostatkom živín, aby z nej mohli Čítať ďalej …

 • Láska, dôvera a rešpekt

  Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie. Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách. Bezpečné Čítať ďalej …

 • Vzdelávacie štandardy zo slovenčiny a matematiky pre prvý stupeň ZŠ

  Zaujíma vás, čo by vaše dieťa malo vedieť zo slovenčiny a matematiky v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku základnej školy? Viete, čo sú vzdelávacie štandardy a prečo sú v platnosti doterajšie aj upravené? Aby mohli žiaci pokračovať vo vzdelávaní Čítať ďalej …

 • Patrí písané písmo do prvej triedy?

  Prečo prvákov neteší písanie Len málo prvákov sa učí písať s radosťou. Na začiatku majú veľké očakávania, sú zvedaví, no s narastajúcim počtom písmen ich písanie prestane baviť. Mnohé šesťročné deti na zvládnutie učenia sa písať písaným písmom ešte psychicky Čítať ďalej …

 • Užívajte si svoje rodičovstvo, nie školský polrok

  Ak chcete nechať deťom užívať si detstvo, urobíte to najlepšie tak, že si s nimi užijete rodičovstvo. Rodičovská výchova nemá výnimky. Čas ani pandémia nezastaví. Nedá sa posunúť, ani odložiť na lepšie časy. Rutina denného režimu v uzavretom priestore dáva Čítať ďalej …