Naša inkluzívna trieda

Žiakov 3.C nik nechcel. Vraj sú takí neschopní, že sa ich nedá ani známkovať. Dali ich mne. Novej učiteľke na škole. Bola to láska na prvý pohľad. Prežili sme spolu úžasný rok. Plný dôvery, radosti a tvorivosti. Veľa sme sa naučili. O sebe i o svete okolo nás.

Vymyslela som pre nich spôsob hodnotenia, ktorý ich povzbudzoval v túžbe vedieť viac, vyliezť na svoj vrchol, prekonať svoje hranice.  Prenechala som im zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Bez porovnávania s inými, bez súťaživosti, kto je lepší. Naučila som ich spolupracovať, pomáhať si, byť k sebe empatickí, priateľskí, starostliví a úctiví. Vytvorila som v triede podmienky na sebarealizáciu  každého dieťaťa podľa svojich vlastných, individuálnych schopností a možností. Každé malo dostatok  priestoru na vyjadrenie svojich potrieb. Dávala som im okamžitú spätnú väzbu, adresnú pomoc a podporu.

Vlastne, ani neviem, kto komu dával viac. Oni mne, či ja im. Poskytli mi toľko príležitostí  pre môj osobný i profesionálny rozvoj, toľko výziev, s ktorými som sa musela popasovať … Som im za to vďačná. Doteraz čerpám tvorivú energiu zo zážitkov s nimi a odovzdávam ju ďalej. Dnes sa mi náhodou dostal do rúk náš triedny časopis. Je zo školského roku 1997/1998. Vyčaril mi hrejivú spomienku. Rada sa o ňu s vami podelím.

A vám, moji milí žiaci, zo ❤  všetkým ďakujem.

Návšteva
U nás  doma v triede sa cítime veľmi láskavo a slnečne. Dnes mal Lacko v škole psíka. Volá sa Tom.Všetky deti sa tešili. Aj pani učiteľka, lebo my sme ako jedna rodina a ona naša mama. Tomovi sme ukázali celú triedu. Páčil sa mu koberec na zemi, polička s hračkami, aj stôl s kvetmi vo váze, kreslo. Nazrel i do vrecúšok, ktoré sme si ušili na skriňu. Čudoval sa vtáčikom, čo visia zo stropu. Obzeral si zrkadlo, šaša s vreckami, šarkana na stene. Potom sme začali písať. Tom ticho počúval a pozoroval Lacka, ako si vyfarbuje štvorčeky na svojom panáčikovi za splnenú úlohu.To je naša odmena. My nemáme žiacku knižku. Učili sme sa aj s legom, spievali sme a hrali sme sa na obchod. Aj na skriňu sme maľovali. Ja som namaľovala vtáčiky.
A do denníčka na stenu sme zapísali, že aj dnes bolo v škole 🙂.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *