Najlepšej na svete

Milovať knihy ma naučila moja mama. Nepamätám sa, že by som sa učila čítať. Mám pocit, akoby som to vedela odvždy. Prečítali sme s mamou stovky kníh. Ona bola členkou Spolku priateľov krásnych kníh a ja členkou Klubu mladých čitateľov. Knihy sa k nám dostávali rôznymi cestami. Režim nebol nepreniknuteľný. Mama ma naučila čítať medzi riadkami, chcieť vedieť viac, neprestať sa vzdelávať, neprestať čítať.

Moja mama ma naučila, že rodina je životný základ, o ktorý sa môžem vždy oprieť. Cez vzťahy v rodine ma naučila milovať život, rešpektovať a ctiť si ľudí. Budovať a udržiavať láskyplné, nezištné a prajné vzťahy založené na vzájomnej dôvere a spolupatričnosti.

Vďaka darom, ktoré mi odovzdala moja mama, mám rodinu, ktorú si nadovšetko vážim. Vďaka mojej rodine mohla uzrieť svetlo sveta prvá slovenská šlabikárová knižka. A v nej písmeno M venované mojej mame. Najlepšej na svete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …