Tešiť sa do školy by malo byť bežné

Tešiť sa do školy by malo byť pre deti prirodzené. Rovnako, ako ich túžba po poznávaní a objavovaní. Ak to tak nie je, chyba je v dospelých. Nie v deťoch.

Umožnime im tráviť školské roky spokojne a šťastne. Na každom dieťati záleží. Postupne smerujeme k systémovej reforme školstva. Oveľa zložitejšia je vnútorná premena ľudí, ktorí sa na výchove a vzdelávaní podieľajú. Bez nej sa deti do školy tešiť nebudú. Je rovnako dôležitá, či vzdelávame deti z domu, či v škole. Určujúce sú medziľudské vzťahy. Nedajú sa nariadiť ani zaplatiť. Mnohí sa o tom presvedčili počas obdobia krízy.

Všeobecný návod na školu, do ktorej sa deti tešia je jednoduchý. Všetci sa v nej majú cítiť dobre. Môžu sa tvorivo realizovať, mať radosť z práce, cítiť podporu a spolupatričnosť. Pocit uspokojivého naplnenia potrebujú deti i dospelí. Tvorí jeden z troch pilierov šťastných ľudí. Ostatné dva sú rodina s dobrými vzťahmi a čas na svoje záľuby, oddych, relax.

Doprajme deťom byť šťastnými ľuďmi. Aj keď sa akokoľvek budeme snažiť odovzdať im čo najviac vedomostí a poznatkov, nevieme, čo sa im raz v živote zíde, kde naučené znalosti uplatnia. Preto popri vedomostiach odovzdávajme aj životné zručnosti. Tie si môžu deti skutočne osvojiť iba vtedy, ak sa do školy tešia. Vytvorme im na to podmienky. Každý vo svojej roli, na svojej pozícii a predsa spoločne. Rodičia i učitelia. Nedopusťme už, aby sa deti v škole báli chyby, písomky, skúšania, známok, diktátu, … Nerobme zo školy strašiaka a z učiteľov strašidlá.

Do škôl patrí spolupráca, priateľstvo, smiech, dôvera a úcta. Kto by sa netešil?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …