Naučili sme sa učiť doma s deťmi online, teraz sa s nimi naučme čítať

Prečo predškoláci knižky milujú a prečo žiaci nemajú radi čítanie? Koľko príspevkov sa objavilo na sociálnych sieťach: Moje dieťa nechce čítať, čo mám robiť?

Povýšiť čítanie na každodennú záľubu, nie brať ho ako povinnosť. Ani svoju, ani pre dieťa.

Urobiť z učenia čítania príťažlivú činnosť spojenú s príjemným zážitkom. Nenútiť dieťa čítať zo šlabikára ani z čítaniek, ak sa pritom nudí. Tieto učebnice nie sú pre vás povinné ani záväzné. Na trhu s detskou literatúrou je kopa skvelých detských knižiek. Učte sa čítať z takej, ktorá dieťa (i vás) zaujme. Vtiahne vás do deja, emocionálne naladí a sústredí vašu pozornosť na obsah a význam slov a viet.

Nespoliehať sa, že v škole si vaše dieťa čítanie obľúbi. Vzťah ku knihám, ku vzdelávaniu formujete od útleho veku vy, rodičia. Čítanie doma je v mladšom školskom veku dôležitejšie, ako čítanie v škole.

Prijať, že každé dieťa je iné. Neporovnávajte deti medzi sebou, neznechuťte a neodraďte ich neprimeranými nárokmi, či neustálym napomínaním. Ak nespĺňa dieťa v čítaní vaše predstavy, zmeňte svoj prístup, vyberte inú knihu, prehodnoťte svoje očakávania, citlivo mu pomôžte, doprajte mu čas. Dieťa má pri čítaní pociťovať radosť, nie stres. Ani vy nechcete tráviť čas činnosťou, pri ktorej vám zviera žalúdok, máte strach z chýb a ledva čakáte, kedy bude tomu koniec.

Naučiť deti správnu techniku čítania nestačí. Je to ako dať im do ruky udicu, ale nepustiť ich k rieke. Od malička, s každým obrázkom, s každým písmenom, ktoré dieťa zaujme, mu dávajte viac. Využite čas detstva na radostné objavovanie, čo všetko môžete spoločne prečítať a dozvedieť sa. Tešte sa, že môžete svoje dieťa sprevádzať umením písaného slova a obrazu, ilustrácie. Buďte so sebou spokojní, že čítaním dávate svojmu potomkovi nástroj na sebarozvoj, na podporu samostatnosti a schopnosti učiť sa. Rozvíjate jeho intelekt, citovú a morálnu zrelosť.

Výberom zaujímavého obsahu čítania podporujete v deťoch túžbu vedieť viac. Vyhľadávať ďalšie informácie, nové zdroje vedomostí a poznatkov. Triediť ich, overovať a vyhodnocovať. Je to skvelá príležitosť na rozvoj kritického a slobodného myslenia. Spojením čítaného so zážitkom podporujete schopnosť komunikovať a tvoriť. Každé dieťa je v niečom nadané. Schopnosť čítať s porozumením mu môže pomôcť svoj talent v neskoršom veku lepšie pochopiť a rozvinúť. Dodať zdravé sebavedomie a odvahu prekonávať prekážky.

Milí rodičia, užívajte si neopakovateľné spoločné chvíle začiatočného čítania svojich detí, upevňujte vzájomné citové väzby a tešte sa spolu s nimi z ich zvedavosti a objavov, ktoré život prináša.

A ak by ste na tejto ceste privítali občas pomoc, radu, či inšpiráciu nájdete ju aj tu, v kategórií A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA,  alebo vo fb skupine https://www.facebook.com/groups/341818860137125,  ktorú sme vytvorili na povzbudenie, podporu a zdieľanie skúseností o všetkom, čo s učením čítania súvisí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *