Naučili sme sa učiť doma s deťmi online, teraz sa s nimi naučme čítať

Prečo predškoláci knižky milujú a prečo žiaci nemajú radi čítanie? Koľko príspevkov sa objavilo na sociálnych sieťach: Moje dieťa nechce čítať, čo mám robiť?

Povýšiť čítanie na každodennú záľubu, nie brať ho ako povinnosť. Ani svoju, ani pre dieťa.

Urobiť z učenia čítania príťažlivú činnosť spojenú s príjemným zážitkom. Nenútiť dieťa čítať zo šlabikára ani z čítaniek, ak sa pritom nudí. Tieto učebnice nie sú pre vás povinné ani záväzné. Na trhu s detskou literatúrou je kopa skvelých detských knižiek. Učte sa čítať z takej, ktorá dieťa (i vás) zaujme. Vtiahne vás do deja, emocionálne naladí a sústredí vašu pozornosť na obsah a význam slov a viet.

Nespoliehať sa, že v škole si vaše dieťa čítanie obľúbi. Vzťah ku knihám, ku vzdelávaniu formujete od útleho veku vy, rodičia. Čítanie doma je v mladšom školskom veku dôležitejšie, ako čítanie v škole.

Prijať, že každé dieťa je iné. Neporovnávajte deti medzi sebou, neznechuťte a neodraďte ich neprimeranými nárokmi, či neustálym napomínaním. Ak nespĺňa dieťa v čítaní vaše predstavy, zmeňte svoj prístup, vyberte inú knihu, prehodnoťte svoje očakávania, citlivo mu pomôžte, doprajte mu čas. Dieťa má pri čítaní pociťovať radosť, nie stres. Ani vy nechcete tráviť čas činnosťou, pri ktorej vám zviera žalúdok, máte strach z chýb a ledva čakáte, kedy bude tomu koniec.

Naučiť deti správnu techniku čítania nestačí. Je to ako dať im do ruky udicu, ale nepustiť ich k rieke. Od malička, s každým obrázkom, s každým písmenom, ktoré dieťa zaujme, mu dávajte viac. Využite čas detstva na radostné objavovanie, čo všetko môžete spoločne prečítať a dozvedieť sa. Tešte sa, že môžete svoje dieťa sprevádzať umením písaného slova a obrazu, ilustrácie. Buďte so sebou spokojní, že čítaním dávate svojmu potomkovi nástroj na sebarozvoj, na podporu samostatnosti a schopnosti učiť sa. Rozvíjate jeho intelekt, citovú a morálnu zrelosť.

Výberom zaujímavého obsahu čítania podporujete v deťoch túžbu vedieť viac. Vyhľadávať ďalšie informácie, nové zdroje vedomostí a poznatkov. Triediť ich, overovať a vyhodnocovať. Je to skvelá príležitosť na rozvoj kritického a slobodného myslenia. Spojením čítaného so zážitkom podporujete schopnosť komunikovať a tvoriť. Každé dieťa je v niečom nadané. Schopnosť čítať s porozumením mu môže pomôcť svoj talent v neskoršom veku lepšie pochopiť a rozvinúť. Dodať zdravé sebavedomie a odvahu prekonávať prekážky.

Milí rodičia, užívajte si neopakovateľné spoločné chvíle začiatočného čítania svojich detí, upevňujte vzájomné citové väzby a tešte sa spolu s nimi z ich zvedavosti a objavov, ktoré život prináša.

A ak by ste na tejto ceste privítali občas pomoc, radu, či inšpiráciu nájdete ju aj tu, v kategórií A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA,  alebo vo fb skupine https://www.facebook.com/groups/341818860137125,  ktorú sme vytvorili na povzbudenie, podporu a zdieľanie skúseností o všetkom, čo s učením čítania súvisí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …