Školstvo bez kultúry neprežije

Keď som písala šlabikárovú knižku, predstavovala som si, ako z nej bude deťom čítať umelkyňa, či umelec. Rozohrá emócie, vdýchne písmenám život, vtiahne nás do deja a vzbudí túžbu počúvať ďalej …

Bez umenia a kultúry školstvo neprežije.
Podržať umenie aj v náročnejších časoch je v záujme nás všetkých. Svojou poetikou nám to už niekoľko generácií odkazuje i známy český básnik František Hrubín. V jeho veršovanej detskej knižke o svrčkovi a mravcoch. Kým mravce v lete chystali zásoby na zimu, svrček sa o nič nestaral, len na husliach vyhrával. Keď prišla v zime na hladného svrčka ťažká chvíľa, mravce ho nenechali zahynúť. Priniesli ho k sebe domov a za hudbu, ktorou im v lete spríjemňoval prácu, sa mu odvďačili štedrou hostinou. Keď sa svrček posilnil požiadali ho, aby im opäť hral. Tentokrát do tanca a pre zábavu.

Spomeňme si, ako často sa v školách dožadujeme kultúrnosti. Chceme, aby sa deti vedeli “správať”. Umenie môže prispieť k výchove a rozvoju osobnosti detí viac, ako školské poriadky a poznámky. Ak dostane možnosť a podporu. Minimálne morálnu.

Pandémia koronavírusu obmedzila mnohé kultúrno-spoločenské aktivity.  Sme radi, že sme stihli vydanie knižky ešte v čase pred ňou. Ďakujeme prvej dáme nitrianskeho divadla, pani herečke Eve Pavlíkovej a majstrovi slova, pánovi spisovateľovi Tomášovi Janovicovi, že svojou prítomnosťou a charizmou urobili z jej privítania do života skutočný kultúrny zážitok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …