Láska, dôvera a rešpekt

Inklúzia je proces, nie stav. Vyskytuje sa v prostrediach s dobre nastavenými vzťahmi. Tie si tvoríme sami. Od nás sa ich naučia tvoriť naše deti. Hovorí sa tomu zrkadlenie.

Skutočná zmena školy tkvie vo vzťahoch, nie v učebných osnovách.

Bezpečné školské prostredie je základom pre učenie a výchovu. Tam, kde ho niet, otvára sa priestor pre šikanu. Nemusí ísť hneď o vypuklý jav. Môže to byť i bežne prehliadaná nedôvera a neúcta. V komunikácií, pri učení i pre hre.

Vložiť dôveru do detí, znamená dať im pocítiť, že sú pochopené, milované a rešpektované. Doma i v škole.

Prijať všetky deti skutočne také, aké sú, chce od dospelých veľa lásky, trpezlivosti a vytrvalosti. Niekedy sa objaví bezradnosť a často treba začínať každý deň odznova. Ale skôr, či neskôr sa za vynaložené úsilie dostaví odmena. Deti zodpovedné za svoje konanie, so zdravou sebaúctou, vytvárajúce spolupracujúce vzťahy bez snahy ubližovať iným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *