Čas detstva a rodičovstva

Koľko času má detstvo?
Presne toľko, koľko času majú dospelí na to, aby im stihli pripraviť plný batôžtek detstva, z ktorého budú môcť čerpať v dospelosti. Nesmie byť deťom ťažký, ale určitú váhu by mať mal, aby vedeli, že ho majú.

Mali by v ňom nájsť dostatok objaviteľských podnetov, radosti a láskavosti. Kopu smiechu, hier a pohybu. Kľúčik k zručnostiam priateľstva, spolupráce, empatie a rešpektu. Dostatok sebaúcty a sebahodnotenia. Nemal by v ňom chýbať zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť, vynaliezavosť a odvahu. Každý voľný kúsok vyplňte dôverou a bezpečným, ničím nepodmieneným prijatím.

Aj rodičovstvo potrebuje svoj čas. Doprajte si ho.
Batôžtek nebude stačiť. Potrebujete riadne veľký lodný kufor.Vložte si doňho svoje jasné priority. S úprimnosťou a otvorenosťou k sebe i k deťom. Priložte súlad v myslení, hovorení a konaní.Pridajte plné zdieľanie života s deťmi. So všetkými farbami a emóciami daného okamihu. Viete tým poskytnúť deťom základnú spätnú väzbu, či je svet ozaj taký, aký ho vnímajú. Zvyšok vyplňte všímavosťou, záujmom, porozumením a pochopením. Všímajte si deti a reagujte na vekom meniace sa potreby. Buďte pri nich. Dobre ich poznajte. Aby ste im vedeli pomôcť. Aj vy sa im dajte spoznať. Aby vám verili. Zaujímajte sa o svet svojich detí. Ich rast poznania a múdrosti umožňuje rásť i vám.
A ak by vám zostal ešte kúsok voľného priestoru, vložte si tam spokojnosť so svojim miestom v živote.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *

Najpopulárnejšie články za posledný mesiac:
Najnovšie články:
 • Inklúzia ako prirodzený jav

  Škola nie je špecializované laboratórium s umelými podmienkami. Pravidlá, ktoré v škole platia, majú byť univerzálne použiteľné v každodennom živote. Lebo pre deti je škola život. Trávia v nej príliš veľa času na to, aby si z nej do svojej budúcnosti neodniesli potrebné zručnosti. Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školákov na žiadosť rodičov

  V článku sme aktuálne upravili a pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania  žiakov základnej školy na žiadosť rodičov na území Slovenska, v školách tu zriadených. Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021 do 31.12.2021 Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie je možné aj v materskej škole

  Domáce vzdelávanie môžu absolvovať okrem školákov aj predškoláci, prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie. V článku uverejňujeme aktuálne znenie zákona 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časová verzia Čítať ďalej …

 • Domáce vzdelávanie školáka, ktorému zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole

  V článku sme pre prehľadnosť vybrali z nižšie citovaného zákona len state týkajúce sa individuálneho vzdelávania žiakov základnej školy, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa pravidelne vyučovania v škole. Zákon 245/2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský Čítať ďalej …

 • Dobré vzťahy sú viac, ako dobré vysvedčenie

  Horúci záver školského roka je tak, ako jeho celý priebeh, vyčerpávajúci. Zásadné je, aby sa deti v škole cítili spokojne a bezpečne. Unavení učitelia tiež. Láskavý prístup s pevnými pravidlami dá deťom pocit istoty a dospelých ochráni pred vlastným hnevom. Čítať ďalej …