Ako môžeme s deťmi doma čítať

Deťom so špecifickým poruchami učenia je potrebné venovať od prvej triedy primeranú pozornosť.  Všímať si ich, nezanedbať odbornú diagnostiku.  Čím skôr majú v škole vytvorené podmienky pre sebarealizáciu, tým účinnejšie sa im dá pomôcť. Porozumieť  vývinovým špecifikám porúch učenia je dôležité i v domácom prostredí. Rodina je najdôležitejší pilier podpory.

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako môžete doma pomôcť deťom pri ťažkostiach s čítaním. 

Zásady a pravidlá

 • Nehovorte s deťmi a pred deťmi o poruche. Mohli by ste v nich vyvolať dojem, že sú „poruchové“. Nie sú. Majú len odlišné nároky na podmienky osvojovania si čitateľských zručností, ako všeobecne očakávame. Potrebujú veľa pochopenia, lásky a trpezlivosti.
 • Neporovnávajte deti navzájom. Pre rodičov je náročné akceptovať fakt, že kým iné deti už plynulo čítajú, to ich sa v texte stráca, nerozumie čo číta, lúska slová. Sú z toho frustrovaní. Vtedy je dobré zmeniť uhol pohľadu. Sústrediť sa na to, čo dieťaťu ide, v čom je dobré, v čom vyniká. Každé je v niečom talentované. Možno práve to vaše má vzácny dar šíriť okolo seba dobrú náladu.
 • Vyhraďte si na čítanie dostatok času. Nepodceňujte fakt, že má dieťa zníženú schopnosť čítať. Nepridávajte mu ťažkosti tým, že ho budete v čítaní súriť. Čím budete pokojnejší, tým sa vám bude s dieťaťom lepšie spolupracovať.
 • Nenapomínajte dieťa pri čítaní sústavne za chyby, radšej mu citlivo a hravo pomôžte. „Myslíš, že je tam napísané Priletela strana? Ja tam vidím napísané vrana. Ale môžem sa mýliť. Aj strana môže lietať. Čo myslíš, kedy? Čítajme ďalej, zistíme, či je to o vrane alebo o strane.“
 • Dodržiavajte pri hre pravidlá primeranosti, spolupráce, rešpektu a dôvery. Buďte dieťaťu partnerom. Nastavte hru tak, aby malo šancu vyhrať. Nepreťažte ho ani nepodceňte. Doprajte mu zažiť úspech z toho, čo dosiahlo. Posilňujete jeho sebadôveru.

   Tipy na trénovanie zručností a schopností

 • Precvičujte tvorivosť a sluchovú analýzu. Vymýšľajte veciam nové pomenovania. Hláskujte ich. Spievajte si. V známych pesničkách meňte slová. Zvoľte si jedno slovo, alebo hlásku na konci, či na začiatku slova, alebo len v slove. Keď ju počujete, tlesknite.
 • Trénujte orientáciu v čase a priestore. Hrajte sa na turistov. Cestujte po byte a hovorte, čo vidíte vľavo a čo vpravo. Hrajte sa, že žijete v rôznych časových pásmach, určujte, čo kedy robíte.
 • Striedajte čítanie s pohybom. Trénujte hrubú motoriku. Balansujte, skáčte na jednej nohe, udržiavajte rovnováhu. Hádžte si malú penovú loptičku. Triafajte ňou do terča. Cvičte kineziologické cviky. Tancujte. Vytlieskavajte rytmus.
 • Trénujte pamäť a pozornosť. Napíšte spoločne na lístok, čo máte kúpiť v obchode. Skúste si v obchode spomenúť aj bez lístka. Na záver nákup porovnajte so zoznamom na lístku. Pozrite sa z okna. O nejaký čas opäť. Čo sa zmenilo? Hrajte sa na detektívov. 
 • Rozvíjajte zrakové vnímanie. Vyrobte si kartičky s písmenami a nalepte ich na predmety po celom byte. Krátke vety, slová. Hrajte sa hru s obrázkami na asociácie. Vyraďujte alebo zaraďujte predmety do radu, podľa určitých vonkajších znakov.
 • Zapojte aj ostatné zmysly. Urobte si voňavé písmená, zvukové. Ohmatajte vec v tmavom vrecúšku a skôr, ako ju vytiahnete, hádajte, čo to môže byť. Ukážte vopred, ktoré predmety do vrecúška schováte. Vyberajte z vrecúška písmená z rôznych materiálov.
 • Zapojte do učenia domácich miláčikov. Ak má dieťa vzťah k zvieratám, čítať mačke alebo psovi je uvoľňujúce. Vyplavujú sa pozitívne emócie, odbúrava sa strach zo zlyhania. Dieťa si viac verí a to mu v každom prípade prospieva.
 • Spájajte učenie so životom. Pomôžete tým deťom lepšie pochopiť význam prečítaného.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

CAPTCHA *