Dieťa, rodič, učiteľ a šlabikárová knižka

Dieťa –  rodič – učiteľ.  Spoločným menovateľom dobrých vzťahov je vzájomná podpora, dôvera, spolupráca, rešpekt a úcta. Radostná a bezpečná atmosféra vzájomnej interakcie. Šlabikárová knižka A ako AMÁLKA   R ako ROZPRÁVKA  je napísaná tak, aby ju každý z menovanej trojice Čítať ďalej …